Endast var tredje litar på att svensk sjukvård klarar ett coronautbrott

Medvetenheten kring coronaviruset är hög. Varannan person tycker att de har tillräcklig kunskap om viruset och dess spridning, men tilltron till den svenska sjukvården är låg. Fyra av tio tror inte att sjukvården är tillräckligt förberedd om cornaviruset skulle få ett större utbrott i landet.

Endast varannan person har förtroende för Folkhälsomyndighetens information om viruset och fyra av tio tycker att myndigheten har tagit sitt ansvar under utbrottet. På landsbygden är förtroendet för Folkhälsomyndigheten något lägre än resten av Sverige.

Fyra av tio personer i Sverige är inte alls oroliga för att bli smittad av viruset och de som är minst oroade är i åldern 65-85, det vill säga en av de rapporterade riskgrupperna. När det kommer till själva spridningen av smittan så är varannan person inte oroad för att bli smittad inom Sverige utan det är vid resor utomlands som oron är störst (52 procent). Femton procent planerar därför att ställa in sina resor till utlandet.

Femton procent har även valt att köpa hem handsprit för att skydda sig mot viruset. Här finns också skillnader på hur man vidtar åtgärder beroende på var man bor. I storstäderna är det tio procentenheter fler som köpt hem handsprit jämfört med en mellanstor stad och landsbygden.

Även bunkring av mat skiljer sig åt geografiskt då 17 procent av storstadsborna handlar på sig extra varor medan endast 9 procent i mellanstora städer väljer att göra det. Barnfamiljerna är de som bunkrar mest där hela 19 procent väljer att köpa fler varor på grund av viruset – jämfört med hushåll utan barn där 9 procent bunkrar. Generellt så bunkrar 12 procent av Sveriges befolkning.

70 procent tror dessutom att coronavirusets utbredning kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen i landet.


Om undersökningen

Origo Group har samlat in 1002 svar via en riksrepresentativ webbpanel. Målgruppen är boende i Sverige och är i ålden 18-85 år. Undersökningen är gjord under mars 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev