Därför ska du fortsätta
att mäta under krisen

8 anledningar: så tar du dig ur krisen på bästa sätt

Att stanna upp och sluta mäta under pandemin är bland de sämsta beslut du kan ta. Målgruppen och beteenden ändras snabbt, vill du komma ur krisen på bästa sätt måste du skaffa insikt och fortsätta mäta. Här är 8 anledningar till varför du ska fortsätta mäta:

  • Mät för att vara rätt positionerad – nu och när det vänder! Landskapet förändras snabbare än någonsin och enda sättet att vara on-top är att ha örat mot marken, ta in rätt information och agera i tid.
  • Använd inte pandemin som ursäkt för att inte prata med dina kunder. Om det inte går att genomföra mätningen på exakt samma sätt som tidigare så finns det alternativa metoder. Med ny teknik och ett flexibelt förhållningssätt går det att komma långt. Kanske kan pandemin bli din/er chans att gå från ett gammeldags sätt att mäta till något som upplevs mer modernt och ger en mer rättvisande bild av kundernas uppfattning?
  • Framåt är det intressant att ha data på hur det såg ut under pandemin för att kunna ta fram strategier och vara förberedd inför kommande kriser. Vad har fungerat bra/mindre bra i de insatser som gjorts?
  • Vänta inte på att det ska bli som vanligt igen för detta är det nya normala – hur kan vi på bästa sätt agera utifrån vårt uppdrag och målgruppens behov? Situationen är unik och kunskapen bristfällig, för att kunna ta rätt beslut måste mätningar göras.
  • För att kunna vara ett kunddrivet företag behöver du förstå och veta hur dina kunder resonerar även i kris. I påfrestande tider är det extra viktigt att förstå och kunna hjälpa till med bra lösningar.
  • Vi har aldrig upplevt en världsomfattande pandemi tidigare vilket gör att vi inte heller vet hur folk reagerar. Det kan vara stora skillnader i personers beteenden vecka till vecka.
  • Förändrade förutsättningar kräver flexibilitet och nytänk. För att få insikt om vad och hur du behöver du involvera dina kunder i era tjäna lösningar.
  • Att fortsätta mäta innebär två saker när pandemin är över: Du har varken tappat tid eller fart. Att starta om på nytt tar tid – och många insikter är förlorade.