Guide: 5 saker att tänka på när du ska göra pulsmätningar

GRATIS GUIDE ATT LADDA NER

Smartare feedback med pulsmätningar

Oavsett hur du mäter och följer upp medarbetares välmående idag är det viktigt att känna till för och nackdelar med olika former av mätningar. Traditionella medarbetarundersökningar har länge fungerat väl men har sina begränsningar när det kommer till flexibilitet och snabbrörlighet. I en föränderlig omvärld där krav och behov förändrar våra förväntningar på medarbetarskap, ledarskap och organisationen som helhet, behöver vi ha en tätare löpande dialog. Vi behöver lyfta ämnen som berör oss till diskussion och tillsammans förbättra vår gemensamma arbetssituation!

I denna guide skriver vi om 5 saker att tänka på när ni ska implementera pulsmätningar i er organisation – detta vill du inte missa!

Ja, jag vill ta reda på tipsen!

Detta innehåller guiden:

  • Gör det enkelt för ledare
  • Få medhåll från styrelse och ledning
  • Mät oftare utan att trötta ut medarbetare
  • Kom igång direkt
  • Mät det som är viktigt för din organisation

Anneli Malaguti

+46 707 78 54 69

Maila mig!