Guide: 5 Steg till en
bättre kundupplevelse

Bra kundupplevelser – en förutsättning för lojala kunder och långsiktig lönsamhet

Det går snabbt i den digitala världen – kunderna är ständigt uppkopplade, förberedda och informerade, otåliga och ombytliga – man måste fånga intresset snabbt och infria (gärna överträffa) kundens förväntningar. Därför gäller det att förstå sina kunder på djupet, deras behov och drivkrafter och vad som skapar värde i er relation.

Det finns olika sätt att jobba för att förstå kundupplevelsen. Vi brukar prata om strategiska och operativa kundinsikter samt kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I den här guiden förklarar vi lite mer och ger dig 5 steg på vägen till en bättre kundupplevelse.

Ja, jag vill ha guiden!

Detta innehåller guiden:

  • Olika typer av insikter
  • Kartlägg kundresan
  • Mät viktiga KPI:er löpande
  • Kvalitativt för fördjupad förståelse
  • Presentera insikterna på ett lättillgängligt sätt
lena loven origo group