Vanliga fallgropar vid varumärkesbygge

SÅ BYGGER DU INTE DITT VARUMÄRKE

Dags att stärka varumärket, det kan vara ungefär hur svårt och enkelt som helst. Kanske tillhör du den som kommunicerar som en galning med er målgrupp – utan att något faktiskt händer. Er produkt/tjänst är ju egentligen likvärdig, eller bättre, än konkurrenterna – men varför syns det inte i resultatet? Häng med på vår djupdykning där vi varje vecka går igenom sex vanliga fallgropar och misstag kring varumärkesbygge. Hur många fallgropar kan du undvika?

Fallgrop 1
Varumärket saknar förankring

Arbetar du med kommunikation och marknadsföring – i så fall är denna fallgrop extra viktig för dig. Det är lätt att sätta igång att producera reklamfilmer, kampanjer och testa en ny spännande vinkel på er webb. Ett starkt varumärke behöver dock en stabil grund av värderingar och budskap att stå på som hela företaget är överens om. Är inte detta tydligt blir kommunikation och varumärke spretigt. Börja istället med att bygga varumärket från grunden, skapa en varumärkesstrategi och tillhörande kommunikationsplan som ger en sammanhållen och långsiktig grund för all kommunikation. Och till sist: se till att hålla er till den.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

6 fallgropar när du
ska förankra ditt varumärke

 1. Improvisation och ”vi kör på och ser vad som händer”-anda istället för planering
  En förankring av varumärket sträcker sig över lång tid, omfattar alla och är en självklar punkt på månadsmötet för att skapa en värderingsstyrd organisation. Misstaget som många gör är att tro att förankringen är en enkel punktinsats som inte behöver arbetas vidare med och inte heller planeras.
 2. Brist på genomgående budskapsstrategi
  Hur sugen du än är på att genomföra en kampanj som du känner starkt för så bör all er kommunikation stämmas av mot era kärnvärden och era långsiktiga mål för att ni ska kunna nå önskad position. Risken är annars att ni bygger ett spretigt och otydligt varumärke.
 3. Oengagerad företagsledning
  Företagsledningen kan lätt döda medarbetarnas engagemang om de inte visar intresse för det interna varumärkesarbetet. Förankringen har små chanser att lyckas om inte företagsledningen är med. Om företagsledningen istället visar ett stort personligt engagemang kan det ha en turboeffekt på förankringsarbetet.
 4. Brist på delaktighet från medarbetarna
  Alla ska vara med! Enkelt att säga men svårare att få till i verkligenheten. Känner du igen er i att olika avdelningar springer åt olika håll? Ni jobbar i silos istället mot ett gemensamt mål? Se till att göra alla delaktiga och bygg ett lag där medarbetarna stöttas så att alla kan kommunicera varumärket på rätt sätt i olika sammanhang.
 5. Bristande uthållighet
  Förankringen av ert varumärke måste få ta tid,det går inte att vända på människors attityd i en handvändning. Arbeta kontinuerligt och konsekvent med kommunikation som ska vara synkad mot era kärnvärden – allt med syfte att bygga och stärka ert varumärke i rätt riktning. Människor behöver tid för att ta till sig och integrera tankesätt och det måste man ha respekt för. Det kan kännas trögt ibland ,men ge inte upp! Med regelbundna insatser, mätningar och uppföljningar kommer resultatet synas så småningom.
 6. Dåligt svar på frågan ”varför finns vi?”
  En varumärkesstrategi som inte tydligt kan besvara frågan om “varför finns vi? och “vad är vårt syfte?” kommer ha svårare att lyckas i den föränderliga värld vi befinner oss i. Vikten av ett tydligt syfte kommer vi dessutom prata mer om nästa vecka.

Fallgrop 2
Varumärket saknar ett högre syfte

I en snabb och ständigt föränderlig omvärld är det viktigare än någonsin för företag och organisationer att hitta sitt fokus – sitt why. Detta högre syfte hjälper nämligen företaget att navigera i den djungel av trender och osäkerhet som vi befinner oss i just nu samt behålla fokus på vad företagets riktiga roll är. Syftesdriven marknadsföring har hyllats för att den lyfter upp viktiga samhällsfrågor samtidigt som den har kritiserats för att utnyttja viktiga samhällsfrågor i ett försäljningssyfte.

4 fallgropar i att definiera
företagets högre syfte

1. Felaktigt fokus – fokus på kortsiktigt sälj och på aktieägarna
Medan många företag har fokus på en bättre positionering och på aktieägarna står andra företag orubbliga i en enda nyckelposition – deras syfte. Syftesdrivna företag har en djup förståelse till varför de existerar och vilka de är byggda för att tjäna, vilket hjälper dem att hitta en unik position på marknaden!

2. Brist på övergripande syftesdriven kommunikationsstrategi
Det är lockande att dra igång med nya kampanjer, som kortsiktigt lyckas – men det långsiktiga värde som ni bidrar till är det som ska ligga till grund i er kommunikation. De kampanjer och budskap som tydligt visar på er varumärkesidentitet och ert bestående engagemang för alla intressenter stärker er attraktionskraft. En övergripande syftesdriven kommunikationsstrategi gör också svåra beslut enkla, då ni alltid följer den väg som bäst visar på ert syfte.

3. Tro på att man lite då och då kan välja att kommunicera sitt syfte
Syftesdrivna företag får positiv uppmärksamhet som uppmuntrar kunderna till aktion. Genom att konsekvent visa sitt äkta och företagsövergripande syfte så stärker man varumärkespreferens och köpintention. Och vise versa – negativa, få, otydliga eller obefintliga actions från företag leder till att kunderna drar sig från ett varumärke.

4. Felaktigt syfte – Okunskap i hur starka målgruppens värderingar är
Just nu finns det ett stort intresse hos konsumenter för värderingar och hållbarhet vilket gör att syftesdriven marknadsföring är extremt viktig.  Dagens kunder är kräsna – de vill ha företag som är syftesdrivna och som tar samhällsansvar. Om ett företag däremot inte grundar sin syftes marknadsföring i sin egen organisation utan bara har syftet att öka sin egen vinst kommer den inte var effektiv för vare sig företaget eller samhällets hållbarhet.

Fallgrop 3:
Dålig koll på målgruppen

Har du koll på er målgrupp? Innan och under rådande pandemi? Det är lätt att gissa och anta vem som är ens målgrupp, men gör man det är det lätt att hamna fel i både kommunikation och med sitt varumärkesbygge. Vet du vad som förenar målgruppen i termer av livsstil och värderingar? Detta är viktigare och mer särskiljande än rent demografiska variabler som kön, ålder och geografi som historiskt sett använts i hög utsträckning för att kategorisera målgruppen.

3 fallgropar när ni
definierar er målgrupp

1. Gissar istället för att ta reda på drivkrafterna
Det kan innebära att ni tar fram koncept och kommunikation som inte riktar sig till rätt målgrupp. Kanske utgår ni från att det är ungdomar i stan som vill ha nya cyklar när det i själva verket är medelålders män med god ekonomi som drömmer om frihet som har råd att köpa dessa cyklar.

2. Kommunicerar i fel kanal
Ni vet inte var ni ska kommunicera med er målgrupp då ni inte känner den tillräckligt bra. Här är det lätt att kasta pengar i sjön om ni lägger tid och pengar på exempelvis Instagram som kommunikationskanal – medan er verkliga målgrupp befinner sig någon helt annanstans.

3. Utgår från er själva när ni riktar sig till målgruppen
Ett klassiskt misstag är att utgå ifrån vad man själv tilltalas av när man tar fram koncept och kommunikation. Det kan innebära att illustrationer som känns tilltalande för dig och för marknadsavdelningen väljs utan att tänka på vad målgruppen faktiskt attraheras av.

3 fallgropar när ni
kommunicerar med er målgrupp

 1. För långa och text-baserade budskap när ni kommunicerar på Instagram eller Facebook
  Framförallt Instagram men också Facebook är kanaler som drivs mycket av bilder – stilla eller rörliga. För att fånga er målgrupp när de konsumerar dessa medier gäller det att snabbt fånga intresset och det görs bäst med en bild eller film.
 2. Fel målgrupp i fel kanal
  Känner ni inte er målgrupp tillräckligt bra är det svårt att veta var man ska kommunicera med dem. Marknadsför ni exempelvis ett kosttillskott till den äldre målgruppen så kanske en massiv kampanj på Snapchat är fel väg att gå. Vill du nå den yngre målgruppen och gör en massiv satsning på Facebook leder det troligtvis även till sämre resultat.
 3. Utomhusreklam i tunnelbanan till målgrupper som aldrig befinner sig där
  Vet ni var era målgrupper befinner sig och när de är öppna för att ta till sig era budskap. Det gäller att göra hemläxan först för att verkligen förstå hur målgruppen agerar och resonerar.