Så skapar du ett starkt varumärke i 4 steg

Att ett starkt varumärke ger framgång vet du säkert  – men vet du var du ska börja för att nå dit? Att bygga upp ett positivt laddat varumärke är långt ifrån omöjligt, här är fyra steg som gör att du blir förstahandsvalet för din målgrupp.

1. Lär känna din målgrupp ordentligt

Oavsett om du precis har startat ett företag eller om det funnits i många år så är det superviktigt att du lär känna din målgrupp – och regelbundet följer upp den då beteende och personer förändras över tid. Din målgrupp för något år sedan behöver inte alls vara de som följer din verksamhet idag. Genom att definiera dina kunder och förstå deras behov kan du agera mer effektivt. Exempel på frågor som är bra att ta reda på:

  • Vilken är din primärmålgrupp och varför? (här är det viktigt att inte önska vilken målgrupp du vill ha utan att ta reda på den faktiska målgruppen)
  • Vad är de intresserade av? Vilka drömmar har de? Vad oroar dem?
  • Var lever de – geografiskt och virtuellt?

När du kartlagt din målgrupp kan du enklare komma fram till vilka kanaler som är mest kostnadseffektiva för att kommunicera med dem samt förstå gruppens behov – detta ger input till ny affärsutveckling. Nu är det även enklare att hitta vägar framåt baserade på fakta istället för antaganden eller önskan.

2. Positionera dig och stick ut från mängden

När du tagit reda på vilken målgrupp din verksamhet har så är nästa steg mot ett starkare varumärke positionering; att sätta kurs och bestämma vad företaget ska göra och inte. Positionering utgör skillnaden mellan att uppfattas som unik och att vara en i mängden. Lägger du ner mycket jobb här kan det resultera i högre priser, lojalitet och mer regelbundna köp.

Exempel på frågor som är bra att ta reda på:

  • Vad gör ditt varumärke annorlunda?
  • Varför är ditt varumärke tilltalande för målgruppen?
  • Vilken position vill du att varumärket har?
  • Vilka är dina strategiska och taktiska fiender och hur besegrar du dem?

För att testa din position måste du ta reda på om positionen är relevant. Den måste också vara ledig och möjlig. En position som upptas av någon annan misslyckas i 99 fall av 100. Positionen ska även vara hållbar och trolig – det vill säga den måste ligga i linje med vad dina kunder redan tycker och tänker om dig. Alltför omfattande positionsförflyttningar misslyckas ofta.

3. Sätt en varumärkesprofil

Kan du förklara ditt varumärkes viktigaste budskap i en mening? Om inte är det dags att stanna upp och börja tänka till. Steg tre i hur du skapar ett starkt varumärke handlar om att sätta en varumärkesprofil – något som ska göras när målgrupp och position är definierad.  I varumärkesprofilen formuleras verksamhetens kärnvärden, både emotionella och rationella:

  • De funktionella parametrarna är relevanta för kunderna och utformade efter deras behov, exempelvis erbjudanden, support, leverans och pris.
  • Med de emotionella kärnvärdena byggs varumärkets känsla och upplevelse – och därmed även styrkan i varumärket. Det är med de emotionella värdena det går att särskilja din verksamhet från konkurrenter som i praktiken erbjuder liknande produkter/tjänster som ni.

4. Våga visa din varumärkespersonlighet

Dina kunder vill känna och uppleva och har höga förväntningar på ditt varumärke. Vad vill du att kunden ska tänka när de kommer i kontakt med ditt varumärke? Steg fyra i hur du bygger ett starkt varumärke handlar om att våga visa varumärkespersonligheten. Hur varumärken presenterar sig för världen betyder mycket om någon ska komma ihåg dem. När de blir starka påverkar de också konsumenterna på ett emotionellt plan vilket ger en möjlighet till ökat ekonomiskt resultat.

Lär dig mer...

varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer
medarbetare och ai-robot på kontor

Medarbetartrender 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett ledar- och medarbetarperspektiv.
läs mer
trendspaning 2024

Trendspaning 2024

I vår trendspaning pinpointar vi de trender vi ser i samhället och världen, ja till och med bortom den – med fokus på BX och CX. Vi vill med denna trendspaning ge dig bästa förutsättningarna för att gå in i 2024.
läs mer

Vill du också skapa ett starkare varumärke? Hör av dig!

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com