person på väg ut från kontoret

8 tips för att lyckas med medarbetarundersökningen

Är det dags att göra en medarbetarundersökning? Spana då in vår checklista med 8 avgörande tips för att lyckas med just medarbetarundersökningen.

✔ Tydligt syfte och mål. Se till att klargöra vad du vill uppnå med medarbetarundersökningen, är det exempelvis för att mäta arbetsengagemang, identifiera utmaningar, bedöma arbetsmiljön eller utvärdera ledarskapet?

✔ Relevanta frågeområden. Inkludera frågor som täcker olika aspekter av arbetsmiljön, ledarskap, teamdynamik, personlig utveckling med mera.

✔ Formulera tydliga frågor. Som du frågar får du svar! Undvik dubbeltydighet och säkerställ att medarbetarna förstår och kan svara ärligt. Frågorna bör vara tydliga, opartiska och lätta att förstå.

✔ Anonymitet – javisst! För att du ska få in ärliga svar måste medarbetarna känna att deras svar är konfidentiella och anonyma. Detta kommer att öka sannolikheten att de är ärliga och öppna i sina svar.

✔ Mångfald och inkludering. Se till att frågorna är inkluderande och respekterar olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter för att få en heltäckande bild.

✔ Rätt tidpunkt. Det kan vara svårt att välja en tidpunkt som passar optimalt för alla medarbetare, det gör att man i stället för att mäta väntar för länge. Huvudsaken är att ni kommer igång. Det är bättre att mäta och följa upp hur det är just nu, än att vänta på ett framtida läge.

✔ Kommunicera rätt innan. Förbered och kommunicera syftet med undersökningen, hur den kommer genomföras och hur resultaten kommer att användas. Detta hjälper till att skapa delaktighet och förtroende hos medarbetarna.

✔ Uppföljning och åtgärdsplan. Följ upp medarbetarundersökningen genom att regelbundet utvärdera framsteg och resultaten. Ett vanligt sätt är att kombinera traditionella mätningar med snabba pulsmätningar för att enkelt få koll på läget. Glöm inte att kommunicera vidtagna åtgärder för att visa att du tar medarbetarnas åsikter på allvar.

Hur många boxar kunde du checka? Förhoppningsvis vet du nu mer kring hur man gör en medarbetarundersökning. Lycka till! Och du, glöm inte att vi finns här för att hjälpa er med nästa steg. 

 

Hör gärna av dig!

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Mer läsning...

glada medarbetare

8 sätt att skapa en mer innovativ och lärande företagskultur

Våra senaste undersökning visar att 35% av medarbetarna inte känner att de utvecklas på sin arbetsplats. Så kan vi såklart inte ha det! Här är åtta förslag på hur du skapar en mer innovativ och lärande företagskultur.
läs mer

Bjurfors

Bjurfors har sedan 2007 mätt kundnöjdheten hos både köpare och säljare för att få agerbara insikter i sitt arbete.  Nu berättar Fredrik Kullman, vd, om hur de genom mätningen når framgång.
läs mer
varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer