person på väg ut från kontoret

8 tips för att lyckas med medarbetarundersökningen

Är det dags att göra en medarbetarundersökning? Spana då in vår checklista med 8 avgörande tips för att lyckas med just medarbetarundersökningen.

✔ Tydligt syfte och mål. Se till att klargöra vad du vill uppnå med medarbetarundersökningen, är det exempelvis för att mäta arbetsengagemang, identifiera utmaningar, bedöma arbetsmiljön eller utvärdera ledarskapet?

✔ Relevanta frågeområden. Inkludera frågor som täcker olika aspekter av arbetsmiljön, ledarskap, teamdynamik, personlig utveckling med mera.

✔ Formulera tydliga frågor. Som du frågar får du svar! Undvik dubbeltydighet och säkerställ att medarbetarna förstår och kan svara ärligt. Frågorna bör vara tydliga, opartiska och lätta att förstå.

✔ Anonymitet – javisst! För att du ska få in ärliga svar måste medarbetarna känna att deras svar är konfidentiella och anonyma. Detta kommer att öka sannolikheten att de är ärliga och öppna i sina svar.

✔ Mångfald och inkludering. Se till att frågorna är inkluderande och respekterar olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter för att få en heltäckande bild.

✔ Rätt tidpunkt. Det kan vara svårt att välja en tidpunkt som passar optimalt för alla medarbetare, det gör att man i stället för att mäta väntar för länge. Huvudsaken är att ni kommer igång. Det är bättre att mäta och följa upp hur det är just nu, än att vänta på ett framtida läge.

✔ Kommunicera rätt innan. Förbered och kommunicera syftet med undersökningen, hur den kommer genomföras och hur resultaten kommer att användas. Detta hjälper till att skapa delaktighet och förtroende hos medarbetarna.

✔ Uppföljning och åtgärdsplan. Följ upp medarbetarundersökningen genom att regelbundet utvärdera framsteg och resultaten. Ett vanligt sätt är att kombinera traditionella mätningar med snabba pulsmätningar för att enkelt få koll på läget. Glöm inte att kommunicera vidtagna åtgärder för att visa att du tar medarbetarnas åsikter på allvar.

Hur många boxar kunde du checka? Förhoppningsvis vet du nu mer kring hur man gör en medarbetarundersökning. Lycka till! Och du, glöm inte att vi finns här för att hjälpa er med nästa steg. 

 

Hör gärna av dig!

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Mer läsning...

trendspaning 2024

Trendspaning 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett kund- och varumärkesperspektiv!
läs mer
Kvinna tar hjälp av AI för att arbeta med textanalys

Få framtidens marknadsanalys och nya kundinsikter med hjälp av AI

Vi har kommit långt med att implementera AI-stöd i alla delar av vår verksamhet, och inom exempelvis kundundersökningar (CX) finns det redan som tillval i våra system.
läs mer
person på väg ut från kontoret

8 tips för att lyckas med medarbetarundersökningen

Är det dags att göra en medarbetarundersökning ? Spana då in vår checklista med 8 avgörande tips för att lyckas med just medarbetarundersökningen.
läs mer