En bild som illustrerar dålig svarsfrekvens

Så ökar du svarsfrekvensen: tips för bättre resultat i dina undersökningar

Så får du fler att delta i din undersökning

Upplever ni utmaningar med svarsdeltagande och engagemang i undersökningen? En hög svarsfrekvens med representativt urval är en viktig faktor för att hålla god kvalitet i undersökningen och säkerställa validitet och pålitlighet. Konsekvenserna av en låg svarsfrekvens är att undersökningen kan mynna ut i snedvridna resultat vilket innebär att det kan vara svårt att dra korrekta slutsatser från undersökningen.

Här är 9 vanliga misstag och tips på hur du kan göra för att få in bra svarsunderlag och öka svarsfrekvensen för dina undersökningar inom näringsliv eller offentlig sektor:  

  1. Otydligt syfte i inbjudan. Det är viktigt att förklara varför det är viktigt att personen deltar, vad dennes åsikt kommer bidra till för nytta och hur hen själv kommer märka detta framöver.
  2. Insamlingsmetoden anpassas inte för målgruppen. Det måste vara enkelt för personen att delta i en undersökning. För att nå en bred målgrupp är det viktigt att erbjuda mixade metoder, exempelvis mejl, sms, telefon. Detta är en hjärtefråga för oss på Origo Group och vi kan alltid se till att följa upp med alternativa metoder när den första inte givit tillräckligt med svar.
  3. Få känner till att mätningen görs. Det kan vara bra att informera om undersökningen både i förväg och under datainsamlingen, exempelvis genom sociala medier, mejl och affischer.
  4. Enkäten är för lång. Färre frågor som är tydliga och täcker in de mest centrala frågeställningarna ökar svarsfrekvensen. Vissa detaljfrågor kanske även lämpar sig bättre i en uppföljande studie?
  5. Alla inkluderas inte. Det är viktigt att tänka in kulturella och språkliga hinder som kan bidra till lägre deltagande.
  6. Resultaten används inte. Agera på de nya insikterna från undersökningen och visa målgruppen att det är deras feedback och åsikter som bidragit till detta. En av våra kunder som är duktiga på att arbeta vidare med sina resultat och har som motto att “insikterna inte ska ligga och skräpa i byrålådan” är Essity. Lyssna här till när deras Benny Cedstrand förklarar här hur de arbetar med sina resultat. 
  7. Enbart fokus på svarsfrekvens. Trots hög svarsfrekvens totalt kan det finnas stora skillnader i undergrupper som skapar en skevhet och låg tillförlitlighet i resultatet. Det är därför viktigt att nå ett proportionerligt svarsunderlag genom att fylla upp kvoter av svar i viktiga delmålgrupper.
  8. Struntar i uppföljning efteråt. När datainsamlingen är gjord är det alltid smart att tacka respondenterna och åter igen betona värdet i deltagandet. Det kan även vara bra att kommunicera resultatet från undersökningen samt eventuella  åtgärder. Planerar ni att göra detta kan det med fördel nämnas i inbjudan. Bra bemötande leder ofta till fint engagemang även framåt.
  9. Inget incitament. I vissa undersökningar kan det löna sig att locka med en belöning till de som deltar. Det kan göras från början eller i samband med påminnelser om svarsfrekvensen är låg. Vanliga belöningar är trisslotter och bonuscheckar.

Som man frågar
får man svar!

Det är en konst att välja metod, ställa rätt frågor, säkra svarsfrekvens samt utarbeta vassa analyser och träffsäkra insikter – och vi behärskar den. Så här jobbar vi när vi planerar, genomför, analyserar och levererar undersökningar.

Så här arbetar vi

Prata datainsamling med oss!

Lisa
Hägg

Ansvarig Datainsamling

+46 70 885 46 82 lisa.hagg@origogroup.com

Mer läsning...

Ex-rapport därför vill medarbetarna byta arbetsplats

Orsaker som får medarbetarna att byta jobb

64 procent av svenskarna funderar på att byta jobb under 2023? Pengar och önskan om en högre lön toppar anledningarna. Har du koll på vilka faktorer, förutom förhöjd lön, som kan göra att medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen? Och vad kan få fler talanger att söka sig till just er?
läs mer

3 snabba fakta om Generation Z

Tips: 3 snabba fakta om Gen Z (Generation Z) som är födda i mitten av 90-talet fram till 2015. Visste du exempelvis att Generation Z har ett uppmärksamhetsspann på 8 sekunder. Ungefär lika lång tid som det antagligen tar för dig att läsa detta.
läs mer

Undersökning om säkerhet och hållbarhet på Sveriges arbetsplatser

Hur säkra & hållbara är Sveriges arbetsplatser egentligen? Det får du svar på via denna färska undersökning som vi genomfört på uppdrag av EcoOnline - för att få en bild över hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, säkerhet & hållbarhet.
läs mer