Så får du ledningens stöd när du ska göra kundundersökningar

3 ENKLA STEG ATT FÖLJA

Att få med dig ledningen på tåget är grundläggande för verklig förändring. Men hur får du ledningen att inse att insiktsarbeten och kundundersökningar kommer att gynna företaget på riktigt? Här är 3 tips på hur du får ledningens hundraprocentiga stöd inför undersökningen.

1. Bevisa vikten av att förstå målgruppen
Tyvärr är det vanligt att många företag tror att de redan känner sin målgrupp tillräckligt bra. Om ett företag upplever framgång kan de lätt bli bekväma i sitt arbete med kunden och därmed lägga mindre fokus på att bli ännu mer kunddrivna. Det kan leda till att ledningen inte ser värdet i att spendera pengar på undersökningar, bara för att få reda på saker “man redan visste om”.

Här behöver du hänvisa till fördelarna med att få en uppdaterad, djupare förståelse för målgruppen. Till exempel:

  • Peka på svårigheter ni idag har i kundresan, där ni inte riktigt kan sätta fingret på problemet.  Visa att det kostar er pengar om ni inte löser problematiken och presentera kundinsikter som en bra lösning.
  • Presentera undersökningar och fakta som visar att målgruppen inte har samma köpbeteende som för några år sen. Våra köpbeteenden förändras hela tiden och att förlita sig på insikter som har några år på nacken kan vara förödande. Här kan du bevisa att en förändring har skett och att uppdaterade insikter krävs för att ta korrekta, kunddrivna beslut.
  • Titta på tidigare kundundersökningar. Vad gav de för resultat? Det bästa beviset på att något fungerar är att visa att det har fungerat förut.

2. Koppla insiktsarbetet till företagets mål och vision
Vad är det viktigaste för ledningen? Förmodligen företagets framgång. Vart är företaget på väg? Ta reda på det och koppla ett potentiellt insiktsarbete till företagets mål och vision.

Vissa företag har som vision att ha de nöjdaste kunderna på marknaden, men handlingarna visar inte att de faktiskt strävar mot den visionen. Här kan du argumentera för att löpande kundundersökningar kan ge en tydligare bild över hur nöjda kunderna är, så att ni kommer närmare er vision. På så sätt kan du visa syftet med undersökningen tydligare och få med dig ledningen.

3. Peka på fördelarna med ett faktabaserat underlag
Det är lätt att utgå från gissningar och tidigare erfarenheter. Det kan tyvärr lätt leda till att olika personer på företaget har olika perspektiv på målgruppens behov. Konsekvenserna kan visa sig i form av långsammare beslut, onödiga möten och utdragna spekulationer, vilket kostar både tid och pengar.

Ett faktabaserat underlag löser många problem. Om alla tar beslut utifrån gemensam information, som är framtagen från kundens perspektiv, kommer ni kunna ta snabbare beslut och lämna gissningslekar bakom er.

Lär dig mer!

varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer
medarbetare och ai-robot på kontor

Medarbetartrender 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett ledar- och medarbetarperspektiv.
läs mer
trendspaning 2024

Trendspaning 2024

I vår trendspaning pinpointar vi de trender vi ser i samhället och världen, ja till och med bortom den – med fokus på BX och CX. Vi vill med denna trendspaning ge dig bästa förutsättningarna för att gå in i 2024.
läs mer

Hör av dig!

Lena
Lovén

Ansvarig Kundundersökningar

+46 76 722 42 33 lena.loven@origogroup.com