Undersökningar

Det handlar om data

Vår kompetens som undersökningsföretag är bred inom en rad olika områden, branscher och undersökningar. Vi är en helhetsleverantör inom datainsamling, analys, visualisering och systemutveckling. Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från syftet och målgruppen. Vad vill vi uppnå med undersökningen och vilka ingår i målgruppen? Utifrån dessa grundpelare väljer vi metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid.

gratis pulsmätning
kundundersökning
marknadsundersökning
medarbetarundersökning
varumärkesundersökning
datainsamling
skolundersökning

Gratis pulsmätning

Just nu pågår en extrem situation som gör att många jobbar hemifrån. Har du koll på hur dina medarbetare mår? Hur samarbetet egentligen fungerar? Låt oss utan kostnad ta pulsen på din organisation så får du feedback och insikter från medarbetarna på bara några timmar.

Läs mer

Kundundersökning

En kundundersökning ger dels svar på vad kunderna anser om organisationen och dess verksamhet och dels på hur väl kundernas behov möts. Kundundersökningen fungerar både som ett verktyg för kontroll och uppföljning som ett verktyg för identifiering av affärsutvecklingsmöjligheter. Våra kundundersökningar ger dig nulägesbilden och rekommendationer för mer lojala kunder – du prioriterar åtgärder för att skapa lönsammare kundrelationer. I våra kundundersökningar erbjuds NKI – Nöjd Kund Index. NKI ger dig ett jämförbart och övergripande mått på hur nöjda dina kunder är. Analysmodellen baseras på statistiska sambandsanalyser och visar dig varför vissa kunder är mer nöjda än andra.

Läs mer