AIrotbot och kvinna

Trendspaning 2024

Vilka trender påverkar varumärket och kundupplevelsen 2024?

Välkommen på webinar och att trendspana med oss – nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024!

I vår snabbföränderliga värld, där länder tävlar om inflytande och nya teknologier förändrar allt vi gör, är framtiden mer oviss än någonsin. Gamla handelsvägar och politiska spelregler utmanas, samtidigt som samhällen anpassar sig till en äldre befolkning i vissa delar av världen och en yngre i andra. För att nå framgång måste ni hålla stenkoll på era egna värderingar och vad kunderna vill ha i en tid där det ibland kan vara svårt att skilja på vad som är verkligt och inte.

Se vår trendspaning här nedan:

Origo Group

Origo Group är ett ledande insikts- och undersökningsföretag. Vi hjälper beslutsfattare i näringsliv och samhälle att tryggt ta steget in i framtiden. Det gör vi genom att ta fram väl underbyggda insikter om vad kunderna egentligen tycker, hur marknaden utvecklas, hur varumärket uppfattas och hur nöjda medarbetarna är.

webinar astra zenica och origo group