Brand Loyalty – en värdemätare

Vår nästa anhalt i varumärkesskolan är Brand Loyalty. Vi har tidigare pratat om Brand Personality som handlar om ditt varumärkes personlighet och nu benar vi ut nästa begrepp inom Brand Equity.

Innebörden av Brand loyalty

Band Loyalty handlar om den emotionella kopplingen som gör att en kund fortsätter att köpa från samma varumärke. En lojal kund identifierar sig ofta med varumärket, medvetet eller omedvetet. Det finns en upplevelse av att just detta varumärke kommer att tillgodose ett specifikt behov. I förlängningen gör det att lojala kunder går längre för köpa varumärket – de letar hellre vidare än att köpa ett substitut om det inte finns att tillgå. Idag ser vi att allt fler företag har lojalitetsprogram och det är mot bakgrund av just detta beteende.

Brand Loyalty – Livsviktigt för att få varumärket att överleva på sikt

På dagens konkurrensutsatta marknad där det är svårt att nå konsumenten är varumärkeslojalitet livsviktigt. Med en lojal kundbas får du ett affärsmässigt övertag då kunderna återkommer utan större insats från dig. Lojala kunder är dessutom mindre priskänsliga eller mottagliga för konkurrenternas marknadsbudskap. Kortfattat kan man säga att Brand Loyalty bygger en stark kundbas vilket ger dig ett övertag mot konkurrenterna.

Förvandla lojala kunder till Brand Ambassadors

Önskvärt är att lojala kunder blir ambassadörer för ditt varumärke och du får gratis marknadsföring genom dem. Dagens skeptiske konsument har blivit allt känsligare för marknadsbudskap och reklam. Att få konsumenterna att påverka varandra kan få stor genomslagskraft då förtroendekapitalet är större.

Skillnaden på Brand loyalty och Customer Loyalty

Att förväxla eller likställa begreppen Brand Loyalty och Customer Loyalty är ett vanligt misstag. Skillnaden ligger främst i att Customer Loyalty handlar om vad kunden har i plånboken och uppstår via lojalitetsbonusar, kuponger och genom andra incitament. Men kunder som är lojala varumärket är just det – lojala. Brand Loyalty uppstår först när en kund använder en produkt eller tjänst och är nöjda. Marknadsinsatser för att öka Customer Loyalty innebär ofta minskade marginaler med förhoppningen att försäljningsvolymen ökar. Genom att satsa på Brand Loyalty kan man dock öka både marginaler och försäljningsvolym.

Brand Loyalty – Är det någonting som går att mäta?

Att bygga upp en varumärkeslojalitet handlar om att bygga upp en så stark önskan i målgruppen att köpa samma varumärke gång på gång utan att snegla på vad konkurrenterna erbjuder i form av egenskaper, kampanjer eller tillgänglighet. En varumärkeslojalitet yttrar sig ofta genom att kunderna blir villiga att rekommendera varumärket och att de sprider sin kärlek till “sitt” varumärke genom word of mouth.

Det går att mäta varumärkeslojalitet genom att studera hur mycket kunden tycker om ditt varumärke, vilket förtroende de har för varumärket, vilket anseende varumärket har och hur mycket de identifierar sig med varumärket. Kan de tänka sig att rekommendera varumärket?

Jättar och deras Brand Loyalty

CrossFit

Du känner säkert igen varumärket CrossFit. Intressant nog är det egentligen en träningsform som funnits längre, men förfinats och fått ett nytt namn. Funktionell träning, cirkelträning eller stationsträning är benämningar som används av andra aktörer, men trots snarlika produkter är CrossFit den dominerande aktören. Företaget lever på just Brand Loyalty och de senaste åren har de vuxit explosionsartat. Varumärket förknippas med värden som gemenskap, styrka och framgång. Och genom att träna CrossFit så kan ju även du tillägna dig dessa värden.

Gemensamt för dessa två exemplen är att de har lyckats skapa starka varumärken med hög varumärkeslojalitet bland kunderna och kunderna vill gärna hjälpa till att marknadsföra sitt varumärke till alla som vill lyssna – de är stolta över att visa upp att de använder Apple-produkter eller att de tillhör CrossFit-familjen! De blir varumärkesambassadörer och era bästa marknadsförare.

Apple

Att välja Android istället för iPhone är för många Apple-anhängare helt otänkbart. Apple-communityn är otroligt stark och här handlar det om mer än teknikprylar. En Mac-användare pratar ofta om hur det är upplevelsen och känslan förknippade med produkterna som ger värdet, tillsammans med den höga kvaliteten och snygga designen. Apple med Steve Jobs i spetsen har blivit thought leaders inom Tech och förebilder för många. Och resultatet har blivit ökade försäljningsvolymer såväl som sänkta marknadsföringskostnader.

Lär dig mer...

varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer
medarbetare och ai-robot på kontor

Medarbetartrender 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett ledar- och medarbetarperspektiv.
läs mer
trendspaning 2024

Trendspaning 2024

I vår trendspaning pinpointar vi de trender vi ser i samhället och världen, ja till och med bortom den – med fokus på BX och CX. Vi vill med denna trendspaning ge dig bästa förutsättningarna för att gå in i 2024.
läs mer

Hör av dig!

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com