I den senaste bloggen pratade vi om om Brand Equity och om varför varumärket är ditt ALLT. Nästa steg på vår varumärkesresa handlar om varumärkets karaktär, även kallat Brand Personality.

Om du stötte på ditt varumärke på gatan, hur skulle du då vilja beskriva det? Brand Personality handlar om vilka karaktärsdrag och egenskaper som kan tillägnas ditt varumärke. Vi förkroppsligar helt enkelt varumärket och skapar dess personlighet. Jennifer Aaker som introducerade begreppet är en renommerad beteendevetare och professor i marknadsföring vid Stanford Graduate School of Business. Hon delar in Brand Personality i fem delar, även kallat “The big five” – Sincerity, Excitement, Competence, Sophistication, Ruggedness. I detta inlägg översätter vi dessa till Ärlig, Spännande, Kompetent, Sofistikerad och Tuff.

Brand Personality – Vad är egentligen syftet med den och varför är den så viktig?

Till följd av den enorma mängd av information som cirkulerar idag har konsumenten dessutom blivit allt mer kritisk till massmedia och reklambudskap. De företag som ändå lyckas bryta igenom är de som anpassat sina processer till denna nya verkligen. Men att veta hur du gör detta är dock inte så lätt. Ett steg på vägen är att ta kontroll över det du faktiskt äger – ditt varumärke.

När köpbeslut närmar sig så är det ju de varumärken som fångat konsumentens uppmärksamhet och tycke som vinner. Emotionella värden har en enorm kraft och spelar en avgörande roll vid beslutsfattande. Det är här vikten av Brand Personality kommer in i bilden. Om du lyckas förmedla de värden som idealkunden identifierar sig med så är du på rätt spår.

En målgrupp som är extra svår att nå är Millennials. Kortfattat kan man beskriva det som personer födda mellan 1981 och 1996 som är extra kritiska till information. De föredrar att bilda sig en egen uppfattning av en produkt eller tjänst – och karaktäriseras av att vara styrda av mjuka värden. Idag tillhör många beslutsfattare just denna målgrupp vilket gör gruppen än mer aktuell. Mer ingående information om målgruppen Millenials, och hur du når dem kan du hitta i vår guide Varför är varumärket viktigare än någonsin

5 olika typer av brand personalities

För att ytterligare förstå begreppet Brand Personality djupdyker vi nu i de fem beståndsdelarna som utgör Aakers teori.

Ärlig

De varumärken som tillhör denna kategori håller sina löften och lever upp till förväntningarna. Här är känslor som genuinitet, uppriktighet och glädje av största vikt. Och visst kan det vara svårt att förmedla dessa värden i en tid då köparen är mer kritisk än någonsin. Exempel på företag som befinner sig här och lyckats bra är PayPal och Klarna. De tillhandahåller betalningslösningar och är därför helt beroende av köparens förtroende. För vem skulle uppge sina kortuppgifter annars?

Spännande

Här hittar du varumärken som testar gränserna, men på ett lekfullt sätt. De är även vanligt att dessa bildar en “hype” kring sig. Ett företag som lyckats fånga spänningssökarna är Red Bull. Oavsett om det gäller extremskidåkning, Formel 1 eller surfing så hittar du dem med största sannolikhet där. Intressant är också att de är mycket medvetna om sin egen varumärkesexponering.

Kompetent

Hit vänder sig de som vill att jobbet ska bli gjort. Målgruppen karaktäriseras av intelligens, framgång, trovärdighet och expertis. Och vad stämmer in bättre på den beskrivningen än en tysk bil? BMW lämnar inget åt slumpen och varumärket har sedan årtionden en kvalitetsstämpel. Då bilarna tillhör premiumklassen uppfattas dess ägare ofta som framgångsrik.

Sofistikerad

Dessa varumärken får sina kunder att känna sig stilfulla och eleganta. Om en gentleman gillar ditt varumärke så har du förmodligen lyckats. Hit hör värdeord som charmerande, förfinad och balanserad. Tänk dig George Clooney som sippar på sin Nespresso. I elegant smoking beskriver han enkelheten – såväl som njutningen, av att äga en kapselmaskin. Exklusiviteten återspeglas i den stilfulla inredningen i butikerna, såväl som i produkternas design.

Tuff

Du är oövervinnerlig, stark, hårdhudad och bemästrar med enkelhet naturens element. Om den beskrivningen stämmer in på din idealkund har du hittat rätt. Harley Davidson är ett varumärke som hör hemma här. Vem som helst kör inte en HD, utan här köper du hela livsstilen. Denna motorcykeltillverkare har ett så starkt community att de nästan gett upphov till ett eget produktsegment.

Saker att tänka på när ni utvecklar er Brand Personality

Så, var placerar du nu ditt varumärke? Ett bra första steg är att se över vilka egenskaper varumärket redan har. Men kom ihåg att ha kunden i åtanke.

1. Kartlägg konkurrensen – Kartlägg dina konkurrenter och bilda dig en uppfattning om nuläget. Kanske kommunicerar hela branschen i samma termer. Då har du verkligen möjlighet att att hitta en unik position. Lägger dina konkurrenter allt fokus på kompetens så kanske du kan friska upp med lite spänning!

2. Sätt ord på det – Skriv ner de adjektiv som du vill att ditt varumärke kommunicerar. Låt listan bli lång. Välj sedan ut ett par ord som du tycker bäst fångar er Brand Personality.

3. To the drawing board – Kan du förkroppsliga ditt varumärke? Denna uppgift kräver inga konstnärliga talanger. Tanken är att du ska hitta kärnan som sedan kan ligga till grund för grafisk profil och designelement.

4. Första snacket – Nu är det dags att hitta rätt tonalitet. Ur ett varumärkesperspektiv är det viktigt att hitta ett språk som funkar i alla lägen, från FAQ till marknadsföring. Som att det vore samma person som skötte all er kommunikation.

5. Var konsekvent – Hitta en röd tråd som håller i det långa loppet. Allt du gör ska vara i linje med varumärket. Våga därför ta ett steg tillbaka ibland och se att du är på rätt kurs.

Lär dig mer...

varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer
medarbetare och ai-robot på kontor

Medarbetartrender 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett ledar- och medarbetarperspektiv.
läs mer
trendspaning 2024

Trendspaning 2024

I vår trendspaning pinpointar vi de trender vi ser i samhället och världen, ja till och med bortom den – med fokus på BX och CX. Vi vill med denna trendspaning ge dig bästa förutsättningarna för att gå in i 2024.
läs mer

Hör av dig!

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com