Snabb feedback

Nu kan vi erbjuda ett nytt sätt att följa kunders och medarbetares upplevelse i den fysiska miljön. Genom våra moderna feedbackterminaler får du svar i realtid vilket gör att du kan agera direkt.
Feedbackterminaler

Ett måste i den moderna världen

Smileys som mäter upplevelsen
Följ er utveckling genom en enkel smiley-fråga som i sin tur fångar upp den generella magkänslan.

Följdfrågor med djupgående analys
Välj följdfrågor från en mall eller skriv egna. Respondenterna väljer själva om de vill svara eller inte.

Handlingsplanen kommer automatiskt
De följdfrågor som påverkar upplevelsen pekas ut direkt och gör att du enkelt kan prioritera och agera.

Vi glömmer 90 procent av en upplevelse inom 30 dagar

Få feedback i realtid

Nu kan du på ett helt nytt sätt samla in feedback löpande vilket ger möjlighet att genomföra relevanta förbättringar och åtgärder.

Feedback via terminaler är ett perfekt komplement till traditionella undersökningar eftersom forskning visar att vi sätter olika betyg på samma upplevelse beroende på när i tiden det sker.  “Det upplevande jaget”, som det kallas inom forskning, tar in alltifrån köpbeteende till stressnivå medan traditionella enkäter förbiser det upplevande jaget och istället lyssnar på “Jaget som blickar tillbaka”.

Kontakta oss för nästa steg framåt – eller kostnadsfri demo.
Lena
Lovén

Ansvarig Kundundersökningar

+46 76 722 42 33 lena.loven@origogroup.com

Ted
Axelsson

Customer Success Manager

+46 70 432 73 60 ted.axelsson@origogroup.com