NKI – Nöjd Kund Index

Vad mäts i en NKI-undersökning?

NKI är ett index som övergripande mäter kundnöjdheten hos en verksamhet eller varumärke. Med andra ord kan man även säga att Nöjd Kund Index mäter styrkan i er kundrelation. Vi på Origo Group arbetar huvudsakligen med NKI kopplat till våra strategiska kundundersökningar och måttet baseras på tre övergripande frågor som vägs samman till ett index:

  1. Hur nöjd kunderna är med verksamheten i dess helhet
  2. Hur väl verksamheten uppfyller kundernas förväntningar
  3. Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan

 

NKI bidrar till faktabaserad och kunddriven affärs- och verksamhetsutveckling

NKI-måttet fångar den övergripande nöjdheten hos kunder och kompletteras med ett antal relevanta frågeområden som kunderna sedan får betygssätta. Genom sambandsanalyser identifieras de faktorer och verksamhetsområden som i störst utsträckning påverkar kundupplevelsen och därmed nöjdheten/lojaliteten till företaget eller varumärket.

Kundinsikterna från den strategiska NKI-undersökningen kan också med fördel kombineras med mer kortare, kontinuerliga kundundersökningar som på ett operativt sätt fångar enskilda kundupplevelser eller moment. En sådan kombination bidrar med väldigt konkreta, åtgärdsinriktade insikter som kan användas direkt i förbättringsarbete runt om i verksamheten.

Effektiv och visuellt tilltalande rapportering av NKI-resultat i realtid

I vårt branschledande system OrigoLive levereras både resultat och analys. Här samlas och skräddarsys all data för att passa in på dina krav på exempelvis layout och innehåll. OrigoLive kan hantera stora mängder data och omvandla det till tydliga, visuella dashbords. Rapporteringen sker i realtid och med hög grad av automatisering. Det går enkelt att dela in så olika personer inom företaget ser olika delar och rekommendationen är att involvera hela verksamheten i resultat och uppföljning.

Skillnad på NKI och NPS?

Både NKI och NPS används som verktyg vid kundundersökningar och de kan lätt blandas ihop. Kort sammanfattat så mäts enbart om kunden är nöjd i en enkel NKI-undersökning medan en NPS-undersökning även tar hänsyn till lojalitet och viljan att rekommendera en verksamhet, produkt, tjänst eller service till en bekant eller vän. Läs mer om NPS – Net Promoter Score.