Användartester

Utveckla bättre lösningar med hjälp av användartester

Lanseringar av ny funktionalitet i digitala verktyg och lösningar sker i allt tätare takt och nya moderna tjänster och applikationer växer fram från flera håll. För denna typ av tjänster är användartester nyckeln till framgång. Det är vi övertygade om. För att nå framgång på marknaden är användartester ett bra sätt att undersöka hur det digitala beteendet ser ut. Användartester ger förståelse för hur behoven och det digitala beteendet hos era kunder ser ut.

När används användartester?

Användartester används inom flertalet områden. Här är ett par exempel:

  • Vid utveckling av digitala gränssnitt och tjänstedesign
  • Vid förnyelse av webbplatser
  • Vid utveckling av ny funktionalitet i digitala verktyg

Användartester som ger insikter

Tillsammans med Origo Group får era användartester insiktsfullt resultat. Våra erfarna konsulter har arbetat med användartester länge och har gedigen kunskap för att guida er rätt. Vi hjälper dig hitta metoderna som passar dig och ditt företag bäst