Webinar med Origo Group och Reskilling 4 Employment, R4E (AstraZeneca, Volvo Group)

Vilka motivationsfaktorer inom reskilling, upskilling och förmåner står högst i kurs för svenska arbetstagare 2023?

– Maxa attraktiviteten när ekonomin svajar

Ett webinar där Jenny Engström, Maria Lillström Stenroos och Fredrik Elieson från Reskilling 4 Employment, R4E, samt Anneli Malaguti från Origo Group diskuterar vad arbetsgivare kan göra för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare när konkurrensen ökar. Hur kan AI, information och ny teknik hjälpa fler att bidra längre till morgondagens arbetsmarknad? Och vad kan företag och chefer göra för att bidra till att Sverige fortsätter vara en konkurrenskraftig nation?

Under vårt webinar får du ta del av den senaste undersökningen som visar hur medarbetare i Sverige upplever sin arbetssituation. Vad motiverar dem att stanna kvar eller lämna en arbetsplats? Du som ledare eller HR-stöd får också konkreta tips på vad ett nästa steg kan vara för att bli en attraktiv arbetsplats och behålla talanger 2023 och framåt.

Allt avslutas med en kortare paneldiskussion där du självklart har möjlighet att ställa frågor till alla deltagare.

Vad: Webinar med Origo Group och Reskilling 4 Employment, R4E (AstraZeneca, Volvo Group)
Moderator: Roland Gustavsson, VD, Origo Group

Vårt webinar hölls den 30 maj 2023 men du kan se det i efterhand nedan!

loggor webinar origo group

Hämta rapporten från undersökningen:

Ex-rapport därför vill medarbetarna byta arbetsplats

Orsaker som får medarbetarna att byta jobb

64 procent av svenskarna funderar på att byta jobb under 2023? Pengar och önskan om en högre lön toppar anledningarna. Har du koll på vilka faktorer, förutom förhöjd lön, som kan göra att medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen? Och vad kan få fler talanger att söka sig till just er?
läs mer
jenny engström

R4E / AstraZeneca

Jenny Engström

Projektledare, Reskilling 4 Employment

Anneli Malaguti

Origo Group

Anneli Malaguti

Affärsutvecklare och rådgivare inom medarbetarundersökningar

Maria Lillström Stenroos

R4E / AstraZeneca

Maria Lillström Stenroos

Projektledare, Reskilling 4 Employment

roland gustavsson origo group

Origo Group

Roland Gustavsson

VD

fredrik elieson r4e

R4E / Volvo Group

Fredrik Elieson

Projektledare, Reskilling 4 Employment

R4e - reskilling

Reskilling 4 Employment, R4E (AstraZeneca & Volvo Group)

Reskilling 4 Employment, R4E, har startats av European Round Table for Industry (ERT) och syftar till att skapa en stark och inkluderande arbetsmarknad med hållbar tillväxt och välfärd i Europa. Initiativet pågår i 3 länder i Europa, Sverige, Portugal och Spanien. AstraZeneca och Volvo Group är pilotföretag inom Sverige och driver initiativet med stöd från McKinsey & Company. R4Es ambition är att skapa förutsättningar för proaktiv omställning och program som hjälper individer, företag och samhälle att framtidssäkra kompetens och konkurrenskraft för att möta digital- och grön omställning.

Origo Group

Origo Group, ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag, genomför kontinuerligt nationellt representativa undersökningar för att ta fasta på aktuella trender och händelser som påverkar den svenska befolkningen. Syftet med undersökningen som presenteras på vårt webinar är att se hur den generella arbetssituationen ser ut för förvärvsarbetare som arbetar 40% eller mer i Sverige.