Varför är varumärket viktigare än någonsin?

Webinar med Origo Group

Varför är varumärket viktigt? Hur skapar man ett starkt varumärke och vilket värde skapar varumärket för kunden och företaget? 

Det långsiktiga varumärkesarbetet blir viktigare för kortsiktiga affärer. Ta del av vårt inspelade webinar på ämnet och djupdyk i  hur varumärkets funktion påverkar er lönsamhet.


Vi hörs!

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com