interaktion mellan lärare och elever i ett klassrum

Inlämning av elevprognoser till Skolinspektionen

Skolinspektionen ställer krav på dig som ska starta en ny skola, ett nytt gymnasieprogram eller en ny inriktning. En bristfällig elevprognos, som inte lever upp till Skolinspektionens krav eller som inte visar att elevantalet är tillräckligt stort för att skolan/programmet/inriktningen ska kunna startas och bedrivas långsiktigt, är ett av de vanligaste skälen till avslagen ansökan.

Dessa risker kan vi hjälpa dig att undvika. Vi på Origo Group är störst i Sverige på utvärdering av svensk skola och genomför varje år över 60 elevprognoser där vår erfarenhet och våra kvalitetssäkrade metoder garanterar att prognoserna uppfyller de krav som Skolinspektionen ställer.

De senaste veckorna har flera huvudmän hört av sig till oss för att få hjälp med det sista, avgörande steget – där många fallerar. Låt oss hjälpa dig att göra det vi är bäst i Sverige på, så kan du göra det du är bäst på: att starta upp någonting nytt!

Alla elevprognoser måste vara inlämnade till Skolinspektionen senast 31 januari 2023. Men du kan vara lugn – vi hinner.

Kontakta mig redan idag för bästa möjliga framfart

Peter
Linsér

Ansvarig Skolundersökningar

+46 70 697 85 05 peter.linser@origogroup.com

Mer läsning...

glada medarbetare

8 sätt att skapa en mer innovativ och lärande företagskultur

Våra senaste undersökning visar att 35% av medarbetarna inte känner att de utvecklas på sin arbetsplats. Så kan vi såklart inte ha det! Här är åtta förslag på hur du skapar en mer innovativ och lärande företagskultur.
läs mer

Bjurfors

Bjurfors har sedan 2007 mätt kundnöjdheten hos både köpare och säljare för att få agerbara insikter i sitt arbete.  Nu berättar Fredrik Kullman, vd, om hur de genom mätningen når framgång.
läs mer
varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer