Inlämning av elevprognoser till Skolinspektionen

Skolinspektionen ställer krav på dig som ska starta en ny skola, ett nytt gymnasieprogram eller en ny inriktning. En bristfällig elevprognos, som inte lever upp till Skolinspektionens krav eller som inte visar att elevantalet är tillräckligt stort för att skolan/programmet/inriktningen ska kunna startas och bedrivas långsiktigt, är ett av de vanligaste skälen till avslagen ansökan.

Dessa risker kan vi hjälpa dig att undvika. Vi på Origo Group är störst i Sverige på utvärdering av svensk skola och genomför varje år över 60 elevprognoser där vår erfarenhet och våra kvalitetssäkrade metoder garanterar att prognoserna uppfyller de krav som Skolinspektionen ställer.

De senaste veckorna har flera huvudmän hört av sig till oss för att få hjälp med det sista, avgörande steget – där många fallerar. Låt oss hjälpa dig att göra det vi är bäst i Sverige på, så kan du göra det du är bäst på: att starta upp någonting nytt!

Alla elevprognoser måste vara inlämnade till Skolinspektionen senast 31 januari 2023. Men du kan vara lugn – vi hinner.

Kontakta mig redan idag för bästa möjliga framfart

Mer läsning...

Ex-rapport därför vill medarbetarna byta arbetsplats

Orsaker som får medarbetarna att byta jobb

64 procent av svenskarna funderar på att byta jobb under 2023? Pengar och önskan om en högre lön toppar anledningarna. Har du koll på vilka faktorer, förutom förhöjd lön, som kan göra att medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen? Och vad kan få fler talanger att söka sig till just er?
läs mer

3 snabba fakta om Generation Z

Tips: 3 snabba fakta om Gen Z (Generation Z) som är födda i mitten av 90-talet fram till 2015. Visste du exempelvis att Generation Z har ett uppmärksamhetsspann på 8 sekunder. Ungefär lika lång tid som det antagligen tar för dig att läsa detta.
läs mer

Undersökning om säkerhet och hållbarhet på Sveriges arbetsplatser

Hur säkra & hållbara är Sveriges arbetsplatser egentligen? Det får du svar på via denna färska undersökning som vi genomfört på uppdrag av EcoOnline - för att få en bild över hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, säkerhet & hållbarhet.
läs mer