glada medarbetare

8 sätt att skapa en mer innovativ och lärande företagskultur

Vår senaste undersökning (skäl till att medarbetare byter arbetsplats) visar att 35% av medarbetarna inte känner att de utvecklas på sin arbetsplats. Så kan vi såklart inte ha det! Här är åtta förslag på hur du skapar en mer innovativ och lärande företagskultur. Flera saker på listan är helt gratis!

1. Dela insikter/lär av varandra och dela med sig av kompetensen till andra. Skapa regelbundna möten eller workshops där teammedlemmar kan presentera och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Främja en kultur där kunskapsdelning uppmuntras och värderas högt.

2. Erbjud medarbetare aktiviteter/möjligheter till utveckling inom specifika områden. Identifiera områden där dina medarbetare vill utvecklas och erbjud utbildningar, workshops eller coaching inom dessa områden. Anpassa utvecklingsaktiviteterna efter individuella behov och karriärsmål.

3. Skaffa en prenumeration av tidskrifter/litteratur inom ett visst ämne så medarbetare får reda på trender. Investera i resurser såsom böcker och onlinekurser inom relevanta ämnen. Skapa en bibliotekskultur där medarbetare kan låna och dela med sig med varandra.

4. Gäst-arbeta på andra avdelningar, följ med en kollega, erbjud intern rörlighet. Skapa möjligheter till jobbrotation eller tillfälliga placeringar på andra avdelningar för att bredda medarbetarnas erfarenhet och perspektiv. Skapa en öppen miljö där intern rörlighet uppmuntras och stöds.

5. Lyssna på dina medarbetares behov av utveckling – ta med fråga i era medarbetarundersökningar/pulsmätningar. Fråga inte bara, utan lyssna aktivt på feedback från dina medarbetare och agera på deras behov och önskemål. Använd medarbetarundersökningar och regelbundna samtal för att kontinuerligt utvärdera och förbättra utvecklingsinsatserna.

6. Kommunicera mera – öka medvetenheten om möjligheterna medarbetare har. Se till att kontinuerligt kommunicera om utvecklingsmöjligheter och hur medarbetare kan dra nytta av dem. Använd olika kanaler såsom e-post, intranät, teammöten och affischer för att sprida informationen.

7. Uppmuntra till att söka omställningsstudiestöd. Informera och uppmuntra medarbetare att dra nytta av eventuella studiestödsprogram som kan hjälpa dem att vidareutbilda sig eller omskola sig för framtida karriärmöjligheter.

8. Gör upp en utvecklingsplan med dina medarbetare. Sätt upp individuella utvecklingsmål tillsammans med varje medarbetare och skapa planer för att uppnå dessa mål. Ge regelbunden feedback och utvärdera framstegen för att säkerställa att ni kommer i mål.

Lycka till! Och du, glöm inte att vi finns här för att hjälpa er med nästa steg. 

 

Hör gärna av dig!

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Mer läsning...

varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer
medarbetare och ai-robot på kontor

Medarbetartrender 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett ledar- och medarbetarperspektiv.
läs mer
person på väg ut från kontoret

8 tips för att lyckas med medarbetarundersökningen

Är det dags att göra en medarbetarundersökning ? Spana då in vår checklista med 8 avgörande tips för att lyckas med just medarbetarundersökningen.
läs mer