Mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel. Undersökningen drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av dess medlemmar (länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter) som får ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.

Sedan 2017 har Origo Group fått i uppdrag att genomföra undersökningen, där 74 000 svar samlas in löpande under hela året. Svaren samlas in via postal inbjudan med inloggningsuppgifter till webbenkät samt med telefonintervjuer. De som intervjuas i undersökningen är ett slumpmässigt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. Resultaten presenteras i en för undersökningen utvecklad webbportal, där användarna kan logga in för att se sitt och övriga bolags resultat. I portalen finns även goda möjligheter till egna analyser, till exempel i form av jämförelser av resultat över tid och/eller mellan bolag, men även nedbrytning av resultat på diverse bakgrundsvariabler (kön, åldersgrupper, resefrekvens med mera).

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Upptäck fler case

Bjurfors

Bjurfors har sedan 2007 mätt kundnöjdheten hos både köpare och säljare för att få agerbara insikter i sitt arbete.  Nu berättar Fredrik Kullman, vd, om hur de genom mätningen når framgång.
läs mer

TENA

TENA har nyligen gjort en undersökning i Norden för att få reda på hur det ser ut för kvinnor när det kommer till klimakteriet (och dess olika faser) samt urinläckage. Resultatet? Ny förståelse, anpassad kommunikation och möjlighet att hjälpa.
läs mer

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer