Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel. Undersökningen drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av dess medlemmar (länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter) som får ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.

Sedan 2017 har Origo Group fått i uppdrag att genomföra undersökningen, där 74 000 svar samlas in löpande under hela året. Svaren samlas in via postal inbjudan med inloggningsuppgifter till webbenkät samt med telefonintervjuer. De som intervjuas i undersökningen är ett slumpmässigt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. Resultaten presenteras i en för undersökningen utvecklad webbportal, där användarna kan logga in för att se sitt och övriga bolags resultat. I portalen finns även goda möjligheter till egna analyser, till exempel i form av jämförelser av resultat över tid och/eller mellan bolag, men även nedbrytning av resultat på diverse bakgrundsvariabler (kön, åldersgrupper, resefrekvens med mera).

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Denis Zgela

0768-93 29 18
denis.zgela@origogroup.com