Stärkt ledarskap och psykosocial arbetsmiljö

10 tips: så stärker pulsmätningar ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön

Över 1.6 miljoner svenskar mår dåligt på arbetsplatsen, enligt arbetsmiljöverkets siffror (2020). För att arbetsklimatet ska bli bättre finns det flera saker att göra, både för dig som ledare och chef men även för dig som medarbetare. Här är 10 tips på hur du kan vända den negativa trenden.

1. Säg hej!

Att arbeta i ett trevligt klimat och ha bra relationer på jobbet är avgörande hälsofaktorer för att må bra. Uppmärksamma och bekräfta dina kollegor och försök att ta vara på raster eller sociala stunder.

2. Ge regelbunden feedback

Beröm och konstruktiv levererad feedback är a och o för att en verksamhet ska fungera optimalt. Snabba pulsmätningar är ett effektivt sätt att modernisera feedbacken och underlättar löpande dialog.

3. Minska stressen

Att inte få tillräckligt med information kan leda till stressrelaterad ohälsa, speciellt i samband med förändringar. Var noga med att sätta rutiner som gör att alla får tydlig och tillräcklig information. Kom ihåg att vi alla tar till oss information på olika sätt, vissa vill läsa den medan andra uppskattar att få den berättad för sig. Det är även viktigt att kommunicera att det inte finns någon ny information.

4. Var observant för kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande särbehandling kräver snabba åtgärder från både chefer och ledning. Se upp för hårda jargonger och var uppmärksam om någon medarbetare verkar ensam eller inte får komma till tals i samtal. Våga ta hjälp utifrån om problemen eskalerar.

5. Hitta balans mellan jobb och privat

Vissa perioder är mer intensiva än andra men var noga med att följa upp att återhämtningsperioder också finns. Att hitta balansen mellan jobb och privat kan vara svårt men genom att lyfta frågan och sätta upp en målbild skippas osäkerheten kring vad som är okej och inte. Vad gäller egentligen för hämtning/lämning på förskolan, kvällsarbete och fritidsaktiviteter?

6. Ta tempen varje vecka

Att ta temperaturen varje vecka, eller kanske dagligen, ger en snabb indikation på vad som är mest akut och vad som fungerar bra just nu på arbetsplatsen. Våra pulsmätningar tar enbart 8 sekunder att svara på vilket gör att det går att ta action direkt.

7. Bygg vidare på friskhetsfaktorer

Det är lätt att enbart fokusera på saker som inte fungerar, men det är även viktigt att lyfta det som fungerar bra och fortsätta arbeta på dessa faktorer för att komma ännu längre. Att lyfta upp saker som fungerar bra stärker också gruppen och ger energi.

8. Översätt värdeord till konkreta handlingar

Många företag har värdeord men glömmer att omsätta dem i praktiken. Exempelvis kan ett värdeord vara ”välkomnande”. Här gäller det att tillsammans sätta: Vad innebär välkomnande för oss? Ett konkret exempel kan vara att man alltid hejar på sina kollegor när man kommer in till jobbet på morgonen.

9. Fundera på hur du själv bidrar

Det är väldigt lätt att vänta på att chefen eller gruppen ska dra ihop gemensamma aktiviteter som ska förbättra arbetsklimatet men det allra lättaste är att alltid försöka agera själv. Beröm, leenden, dra med kollegor på lunch och liknande brukar dessutom smitta av sig.

10. Prioritera och sätt upp en plan

Att sätta upp en plan för hur klimatet ska bli bättre är en nödvändighet om någonting ska förändras. Våra pulsmätningar har automatiska prioriteringsplaner och färdiga åtgärdsförslag utifrån svaren som kommit in vilket underlättar för ledare.

Lär dig mer!

3 tips för nöjdare medarbetare

Har ni genomfört en medarbetarundersökning och fått ett resultat som visar på missnöjda medarbetare? Grattis! Det innebär att ni har synliggjort något som går att ändra på. Vi ger dig 3 tips till hur.
läs mer
En smiley som är målad på gatan som en symbol för en lyckad medarbebetarundersökning eller pulsmätning

5 saker att tänka på när du ska göra pulsmätningar

Oavsett hur du mäter och följer upp medarbetares välmående idag är det viktigt att känna till för och nackdelar med olika former av mätningar. I denna guide skriver vi om 5 saker att tänka på när ni ska implementera pulsmätningar i er organisation – detta vill du inte missa!
läs mer

Trendspaning 2023

Kriserna påverkar människor på många plan.  Vi blir mer medvetna och gör värderingsstyrda val – genom hur vi lever, konsumerar och arbetar. Utifrån detta har vi tagit fasta på 3 övergripande trender som vi pinpointar i denna trendspaning. Hur påverkar de er och vad är extra viktigt för er som verksamhet att preppa med redan nu? Häng med!
läs mer

Hör av dig så kan vi prata vidare.

Ted
Axelsson

Customer Success Manager

+46 70 432 73 60 ted.axelsson@origogroup.com

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com