3 tips för nöjdare medarbetare

Missnöjda medarbetare? Här kommer 3 tips som vänder trenden.

Har ni genomfört en medarbetarundersökning och fått ett resultat som visar på missnöjda medarbetare? Grattis! Det innebär att ni har synliggjort något som går att ändra på. Det visar också att medarbetare faktiskt vågar dela med sig av negativa medarbetarupplevelser.

När resultatet från medarbetarundersökningen synliggjort något som du vill ändra på finns det ofta flera sätt att arbeta på. Här kommer tre tips på hur du kan gå från missnöjda till nöjda medarbetare.

1. Värna om balans mellan arbetsliv och fritid

Många företag slår sig för bröstet när deras medarbetarundersökningar visar på högt engagemang. Trots att engagemang är känt att vara en drivkraft till hög produktivitet i en organisation kan det också signalera risk för utbrändhet. Det är viktigt att komma ihåg att engagerade medarbetare inte heller behöver vara nöjda med tillvaron. Att värna om balans mellan arbetsliv och fritid är ett sätt att få fler medarbetare att trivas. Det kan rent konkret innebära flexibla arbetstider eller att skapa en telefon- och mejlkultur där man inte ringer eller mejlar varandra om jobb utanför arbetstider. Bäst är att hitta konkreta åtgärder som är skräddarsydda för ditt företag som visar att du förstår att medarbetarna har liv utanför jobbet. Det minskar dessutom risken för utbrändhet.

2. Säkerställ god arbetsmiljö

Det kan tyckas vara en självklarhet att arbetsmiljön ska vara bra i en organisation, trots det är det många som missar enkla insatser som minskar missnöje hos medarbetare. Ofta för att det finns flertalet tolkningar av vad god arbetsmiljö innebär. Alla medarbetare på ett företag arbetar på olika sätt, har olika preferenser och kriterier. Det gör att arbetet med arbetsmiljön är utmanande oavsett arbetsplats.

Vissa medarbetare kan ha behov av att ringa mycket medan andra kanske har mer självständiga uppgifter där de behöver lugn och ro. Att installera ljudisolerade telefonbås i ett aktivitetskontor eller ha en tyst avdelning där mobiler och andra ljudkällor inte ska användas kan vara två sätt att lösa problemen. En annan enkel åtgärd är att se över temperaturen på arbetsplatsen. Är det för kallt på sommaren eller för varmt på vintern? Temperatur kan dock vara en fråga som skapar osämja på arbetsplatser, därför är det också bra att styra temperaturen centralt. Det finns oändligt med sätt att förbättra trivsel som påverkar arbetsmiljön. Ta reda på vad som funkar hos er, kanske räcker det med att byta kaffesort för att ni ska märka skillnad och en attitydförändring hos era medarbetare.

3. Skapa ett inkluderande arbetsklimat

Medarbetare kan tappa motivationen till sitt arbete om arbetsplatsen inte upplevs som inkluderande. Men vad innebär då ett inkluderande klimat? Jo, att medarbetarens upplevelse av informationsdelning och samarbete är positiv. Detta är också en individuell upplevelse där det är svårt att veta vad varje individ behöver för att känna sig inkluderad. En bra början på ett inkluderande arbetsklimat är att ha en genomtänkt introduktionsprocess där varje ny medarbetare får en tydlig genomgång över var information delas och hur ofta exempelvis ledningen har möten eller kommunicerar innehåll.

Varje team bör också ha en genomgång kring hur ofta team-möten hålls så att alla får chans att förstå syftet med olika möten och på så sätt möjlighet att bidra med relevanta inslag. Ett inkluderande arbetsklimat innebär också upplevelsen av att vara delaktig i organisationens framgång. Därför är det också positivt att fira framgångar tillsammans oavsett om det handlar om stora eller små framsteg.

Lär dig mer!

En smiley som är målad på gatan som en symbol för en lyckad medarbebetarundersökning eller pulsmätning

5 saker att tänka på när du ska göra pulsmätningar

Oavsett hur du mäter och följer upp medarbetares välmående idag är det viktigt att känna till för och nackdelar med olika former av mätningar. I denna guide skriver vi om 5 saker att tänka på när ni ska implementera pulsmätningar i er organisation – detta vill du inte missa!
läs mer

Puls eller årlig mätning

Hör vår Ted Axelsson och Anette Östlin i inspirationsföreläsningen “Puls eller årlig mätning – går de att förena?”. Du får bland annat lyssna till den nya och gamla spelplanen på dagens arbetsplatser.
läs mer

Trendspaning 2023

Kriserna påverkar människor på många plan.  Vi blir mer medvetna och gör värderingsstyrda val – genom hur vi lever, konsumerar och arbetar. Utifrån detta har vi tagit fasta på 3 övergripande trender som vi pinpointar i denna trendspaning. Hur påverkar de er och vad är extra viktigt för er som verksamhet att preppa med redan nu? Häng med!
läs mer

Hör av dig så kan vi prata vidare.

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Ted
Axelsson

Customer Success Manager

+46 70 432 73 60 ted.axelsson@origogroup.com