Åsikter i fokus

Opinionsundersökning

Ta reda på åsikter, värderingar och attityder med hjälp av en opinionsundersökning

En opinionsundersökning är en typ av undersökning där åsikter står i fokus. Att genomföra en opinionsundersökning är att metodiskt samla in åsikter från en tydligt definierad population med syftet att ta reda på vad folk tycker om exempelvis en marknadsföringskampanj eller för att försöka förutspå ett kommande valresultat.

När genomförs opinionsundersökningar?

Opinionsundersökningar har ofta fokus på samhällsfrågor för att undersöka befolkningens värderingar, beteende eller attityder. Det är också vanligt att använda metoden opinionsundersökningar för att mäta dessa värderingar, beteenden eller attityder gentemot en viss produkt eller ett varumärkes marknadsföringsinsatser.

Exempel på vad opinionsundersökningar kan ge svar på

  • Uppskattning av hur befolkningen kan komma att rösta i ett kommande val
  • Synliggöra trender i köpbeteende
  • Mäta attityder om aktuella samhällsfrågor
  • Om ni behöver hjälp med er opinionsundersökning

Flertalet verksamheter väljer att ta hjälp av oss när de vill genomföra en opinionsundersökning. Med erfarna konsulter och kunskap om hur man skapar resultat som går att lita på kan ni hitta lösningen som passar ert behov allra bäst.  Tveka inte att höra av er inför er nästa opinionsundersökning.

Hör gärna av dig

Peter
Götenstedt

Affärsområdeschef Offentlig sektor

+46 76 695 18 99 peter.gotenstedt@origogroup.com

Mer inom marknadsundersökningar