Utgå från användarens behov

Nå framgång med produkttester

Genomför ett produkttest

Lanseringens A & O

Nya produkter lanseras ständigt men många lanseringar når aldrig framgång på marknaden. Vi är övertygade om att nyckeln till framgång är att utgå från användarens behov. Produkttester kan användas dels vid utveckling av helt nya koncept och dels för att förbättra befintliga produkter. Genom att testa produkten eller tjänsten får du information och värdefull feedback om t ex hur den uppfattas, hur lätt den är att använda, vilken nytta den skapar för användaren samt vad som behöver utvecklas vidare för att möta användarens behov.

När används produkttester?

Produkttester kan användas inom en rad olika områden, till exempel:

  • Provsmakning av livsmedel
  • Test av kosmetika och skönhetsprodukter
  • Tillämpning/användning av olika typer av konsumentprodukter
  • Test av förpackningar
  • Ert stöd vid produkttester

Vi på Origo Group har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av produkttester. Genomförandet beror på vad som passar den produkt som ska testas. Vanliga metoder är fokusgrupper, djupintervjuer, fallstudier på plats, tester i hemmiljö eller online. Vi hjälper dig att hitta den metod som passar dina förutsättningar bäst.

Hör gärna av dig.

Maria
Celén Törnqvist

Försäljningschef Privat sektor

+46 70 766 80 64 maria.celen@origogroup.com

Mer inom marknadsundersökningar