tjej som ler och håller i sina läxor i en skolkorridor

Ska du eller starta skola eller starta friskola?

Elevprognos och elevundersökning

Elevprognos och elevundersökning

Möt skolinspektionens krav

Ska du eller starta skola eller starta friskola? Skolinspektionen kräver att en elevprognos genomförs när en ny fristående skola startas eller när ett nytt program eller en ny inriktning på gymnasiet startas. En elevprognos ska visa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt och en bristande elevprognos är ett av de vanligaste skälen till avslag av ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Vi genomför varje år över 50 elevprognoser för olika uppdragsgivare och vår erfarenhet och kvalitetssäkrade metoder garanterar att våra prognoser uppfyller samtliga krav som skolinspektionen ställer. Resultatet av vårt arbete är därmed en kvalitetssäkrad rapport som du kan bifoga till din ansökan. Lycka till med att etablerandet av skolan!

interaktion mellan lärare och elever i ett klassrum

Vill du ha hjälp med elevprognosen? Fyll i formuläret:

Hör gärna av dig!

Peter
Linsér

Ansvarig Skolundersökningar

+46 70 697 85 05 peter.linser@origogroup.com