ung pojke som håller i en boll

Låt föräldrar, elever och medarbetare tycka till om förskolan eller skolan

Föräldraenkät

Föräldraenkät

Mät och följ upp

En föräldraenkät är en typ av undersökning inom förskola och skola där man låter elever, föräldrar och medarbetare tycka till om skolan/förskolan. Vi erbjuder, förutom, lång branscherfarenhet och benchmark, moderna system som skräddarsys efter dina önskemål. De mäter och följer upp hur elever, vårdnadshavare och medarbetare upplever att skolan/förskolan fungerar ur olika perspektiv såsom rekommendationsbenägenhet, tydlighet, information, trygghet, skolarbete, lärarna, förekomst och förebyggande av kränkning och särbehandling med mera.

interaktion mellan lärare och elever i ett klassrum

Därför höjer en föräldraenkät nivån på din verksamhet

Vi har ett eget digitalt undersökningssystem som utvecklats speciellt för hantering av just föräldraenkäter och skolundersökningar. Våra system, OrigoLive och Pilen, hanterar hela undersökningsprocessen – från insamling av kontaktuppgifter, informationsbrev, enkäter och datainsamling  – till rapportering och analys. Eftersom vi är störst i Sverige inom skolundersökningar är våra system branschledande och specialanpassade efter skolans behov. Det är exempelvis enkelt att jämföra tjejers resultat mot killars, elever mot föräldrar och årskurser mot varandra. Du kan även göra jämförelser över tid, ranka olika grupper och genomföra statistiska prioriteringarsanalyser.

En föräldraenkät ger dig mer insikt i hur din verksamhet fungerar och mår. Som stöd genom hela processen finns våra projektledare och vår supportavdelning som varje dag nås via mejl och telefon och vi garanterar att alla frågor besvaras inom 24 timmar.

Hör gärna av dig

Peter
Linsér

Ansvarig Skolundersökningar

+46 70 697 85 05 peter.linser@origogroup.com