Låt föräldrar, elever och medarbetare tycka till om förskolan eller skolan.

Brukarundersökning

Brukarundersökning

Inom förskolan och skolan

En brukarundersökning är en typ av undersökning inom förskola och skola där man låter föräldrar, elever och medarbetare tycka till om förskolan/skolan. Origo Group erbjuder, förutom lång branscherfarenhet och benchmark, moderna systemstöd som är skräddarsydda för att mäta och följa upp hur elever, vårdnadshavare och medarbetare upplever att skolan fungerar ur olika perspektiv såsom trygghet, information, tydlighet, skolarbete, lärarna, förekomst och förebyggande av kränkning och särbehandling, nöjdhet, rekommendationsbenägenhet med mera.

interaktion mellan lärare och elever i ett klassrum

En brukarundersökning höjer kvaliteten på din verksamhet

Vi  har ett eget digitalt undersökningssystem som utvecklats speciellt för hantering av just brukarundersökningar och skolundersökningar. Vårt system, Origo Live och Pilen, hanterar hela undersökningsprocessen – från insamling av kontaktuppgifter, informationsbrev, enkäter och datainsamling – till rapportering och analys. Eftersom vi är störst i Sverige inom skolundersökningar är våra system branschledande och specialanpassade efter skolans behov. Det är enkelt att exempelvis jämföra tjejers resultat mot killars, elever mot föräldrar och årskurser mot varandra. Du kan även göra jämförelser över tid, ranka olika grupper och genomföra statistiska prioriteringsanalyser.

En brukarundersökning ger dig mer insikt i hur din verksamhet fungerar och mår. Som stöd genom hela processen finns Origo Groups projektledare och vår supportavdelning som varje dag nås via mejl och telefon. Vi garanterar att alla frågor besvaras inom 24 timmar.

Hör gärna av dig

Peter
Linsér

Ansvarig Skolundersökningar

+46 70 697 85 05 peter.linser@origogroup.com