Data­insamling

Datainsamling för undersökningsarbetet

Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling och ser det som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på datainsamlingsföretag. Fältorganisationens verksamhet kännetecknas av hög tillgänglighet, personligt bemötande och ansvarsfull hantering av svarsdata.

Kvalitativ eller kvantitativ metod?

Vi på Origo Group hjälper dig med rätt metod utifrån hur du vill använda dina undersökningsresultat. Det första vägvalet är det mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod.

Kvantitativ undersökning – vad, hur många, vilken, när?

Kvantitativa undersökningar är beskrivande och förklarande på en grundnivå och bygger på systematisk insamling av data. Kvantitativ metod ger dig precision och representativitet samt svar på tydliga frågor såsom till exempel marknadsstorlek, marknadsandel och målgruppsbeskrivningar. Kvantitativa undersökningar används på både strategiska och operativa nivåer och data samlas vanligtvis in via:

  • Telefonintervjuer
  • Webbenkäter
  • Postala undersökningar
  • Personliga intervjuer

Kvalitativ undersökning – varför?

Den kvalitativa analysen bygger på djupare förståelse för svaren utifrån möjligheten att besvara följdfrågor. Du kan inte använda resultatet av en kvalitativ undersökning till kvantitativa beslut men väl som ett första steg för att angripa ett problem. När du vet hur och varför kan du avgränsa och kvantifiera dina resultat för att ta rätt beslut. Vanliga kvalitativa datainsamlingsmetoder är:

  • Fokusgrupper
  • Djupintervjuer
  • Observationer

Telefonintervjuer – CATI

Vi genomför intervjuer per telefon vilket ger både snabb och kostnadseffektiv datainsamling med hög kvalitet. Undersökningsuppdragen innebär intervjuer inom både Business-to-Business (B2B) och Business-to-Consumer (B2C). Behöver ni hjälp med urvalshantering, telefonnummersättning eller inköp av urval bistår vi gärna med det.

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig inom datainsamling?

Hör av dig så berättar vi mer.

Lisa Hägg

0708-85 46 82
lisa.hagg@origogroup.com

Webbintervjuer – CAWI