Data­insamling

Datainsamling för undersökningsarbetet

Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling och ser det som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på datainsamlingsföretag. Fältorganisationens verksamhet kännetecknas av hög tillgänglighet, personligt bemötande och ansvarsfull hantering av svarsdata.

Kvalitativ eller kvantitativ metod?

Vi på Origo Group hjälper dig med rätt metod utifrån hur du vill använda dina undersökningsresultat. Det första vägvalet är det mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod.

Kvantitativ undersökning – vad, hur många, vilken, när?

Kvantitativa undersökningar är beskrivande och förklarande på en grundnivå och bygger på systematisk insamling av data. Kvantitativ metod ger dig precision och representativitet samt