Data­insamling

Datainsamling för undersökningsarbetet

Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling och ser det som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på datainsamlingsföretag. Fältorganisationens verksamhet kännetecknas av hög tillgänglighet, personligt bemötande och ansvarsfull hantering av svarsdata.

Telefonintervjuer – CATI

Vi genomför intervjuer per telefon vilket ger både snabb och kostnadseffektiv datainsamling med hög kvalitet. Undersökningsuppdragen innebär intervjuer inom både Business-to-Business (B2B) och Business-to-Consumer (B2C). Behöver ni hjälp med urvalshantering, telefonnummersättning eller inköp av urval bistår vi gärna med det.

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig inom datainsamling?

Hör av dig så berättar vi mer.

Lisa Hägg

0708-85 46 82
lisa.hagg@origogroup.com

Webbintervjuer – CAWI

Datainsamlingar via webbintervjuer (undersökning via e-post) är enkelt och kostnadseffektivt i våra webbaserade verktyg. Via verktygen kan svarsfrekvenser följas och resultaten kan sedan presenteras i olika typer av rapporter. Vi har ett flertal enkätverktyg att välja bland för utskick av användarvänliga webbenkäter.

Personliga intervjuer – CAPI

Vid en del undersökningar behövs påstana intervjuer (F2F) eller besöksintervjuer. Självklart genomför vi även personliga intervjuer och djupintervjuer där vi tar ansvar för de praktiska detaljerna. Vi ger dig gärna råd kring hur din målgrupp bäst kan nås.