Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning – ditt förändringsverktyg

Ett företags framgång kan kopplas till medarbetarnas välmående och engagemang. Därför väljer många företag att arbeta kontinuerligt med medarbetarundersökningar. Syftet är vanligtvis att kunna följa upp medarbetareupplevelsen och få insikt i vad som behöver utvecklas och förändras men också vad som fungerar bra och kan ses som verksamhetens styrkor. Medarbetarundersökningen utgör ofta grunden till det interna arbetet med bland annat arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarengagemang. Därför är det också fördelaktigt att se medarbetarundersökningen som ett återkommande inslag i årshjulet.

medarbetarundersökning