Medarbetar­undersökning

Medarbetarundersökning – ditt förändringsverktyg

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare.

Undersökningsresultatet blir ett underlag för dialog mellan ledning, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Resultatet blir grunden för att skapa förändring och utveckling. Våra konsulter ger er handledning i arbetet och hjälper er att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser har stor genomslagskraft.

Vårt erbjudande

  • En bank med enkätfrågor som är validerade och som vi vet fungerar
  • Spetskompetens inom medarbetarundersökningar och analys
  • Ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
  • Kundanpassade lösningar – olika verksamheter ställer olika krav på innehåll och genomförande
  • Effektiva arbetssätt och verktyg, vilket ger våra kunder mer tid åt resultatuppföljning och löpande förbättringsarbete
  • Erfarna konsulter för rådgivning med gedigen erfarenhet av medarbetarundersökningar
  • Benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått
  • Systemlösningar och visualisering av data

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

Hör av dig så berättar vi mer!

Charlotte Biesert

0706-26 18 46
charlotte.biesert@origogroup.com

Maria Lindmark

0706-38 36 37
maria.lindmark@origogroup.com

Fredrik Knutsson

0707-12 63 85
fredrik.knutsson@origogroup.com

Anna Bergman

0709-62 81 81
anna.bergman@origogroup.com