NKI – Nöjd Kund Index

Vad mäts i en NKI-undersökning?

Men hjälp av Nöjd medarbetarindex (NMI) kan du som arbetsgivare få mätbar insikt över hur nöjda medarbetarna är på sin arbetsplats och jämföra detta resultat över tid samt med andra organisationers resultat. Nöjd medarbetarindex mäter tre frågor som ofta kombineras med andra frågor i en större och mer omfattande medarbetarundersökning. Trots att man använder fler frågor i samband med Nöjd medarbetarindex (NMI) kan man fortfarande plocka ut dessa tre specifika frågorna för att analysera resultatet separat.

Nöjd medarbetarindex (NMI) för att jämföra medarbetarnöjdhet över tid

Nöjd medarbetarindex NMI används likt Employee Net Promoter Score (eNPS) med syftet att jämföra verksamhetens resultat med andra organisationer. Skillnaden mellan eNPS och Nöjd medarbetarindex (NMI) är att eNPS huvudsakligen fokuserar på löpande engagemang och innehåller en fråga. Nöjd medarbetarindex (NMI) mäter nöjdhet och innehåller tre frågor. Nöjd medarbetarindex NMI används också oftare i en mer omfattande enkätundersökning.

Nöjd medarbetarindex (NMI) mäts med hjälp av tre frågor

För att genomföra och ta fram ett Nöjd medarbetarindex (NMI) behöver du använda dig av tre frågor som ger svar på följande: 

  • Hur nöjd medarbetaren är med arbetsplatsen.
  • Hur väl arbetsplatsen uppfyller medarbetarens förväntningar.
  • Hur arbetsplatsen uppfattas jämfört med den ideala arbetsplatsen.

Organisationens Nöjd medarbetarindex (NMI) blir resultatet från dessa tre frågor. Svarsalternativen är en skala från 1 till 10, där 1 är det lägsta betyget medan 10 är det högsta betyget. Ju högre betyg desto bättre Nöjd medarbetarindex (NMI). Resultatet räknas sedan ut efter ett gemensamt räknesätt.

Resultatet av Nöjd medarbetarindex (NMI) kan sedan variera från 0-100. Ju högre siffran är desto nöjdare medarbetare. Att arbeta med Nöjd medarbetarindex (NMI) innebär att jämföra tidigare resultat för att se utveckling och också som jämförelsetal med andra organisationer som använder samma metod.