Parks and Resorts

Vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland

I Parks and Resorts ingår några av landets största upplevelseparker: Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts strävar efter att erbjuda fantastiska upplevelser som ger minnen för livet och med ca 3 miljoner gäster årligen krävs det insikt om vad gästerna tycker för att kunna möta de högt ställda förväntningarna. Parks and Resorts genomför därför dagliga gästundersökningar i alla sina parker. Undersökningarna ger en aktuell bild av vad gästerna tycker om alla delar av verksamheten och värdefull information om något inte är som det ska och behöver åtgärdas.

De ca 30.000 gästerna som besvarar undersökningen rekryteras slumpmässigt på plats i varje park av Origo Groups intervjupersonal och de får därefter besvara en undersökning online. Resultaten redovisas i OriGoLive, vår webbportal där parkernas driftsorganisation direkt kan ta del av gästernas feedback, sätta in åtgärder och följa utvecklingen för att se i vilken mån åtgärderna ger effekt.

På årsbasis sammanställer sedan Origo Group resultaten för hela säsongen och drar utifrån resultaten av våra analyser slutsatser om vilka åtgärder som bör prioriteras inför kommande säsong.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Karin
Hedelin-Lundén

Affärsområdeschef Privat sektor

+46 70 859 41 99 karin.hedelin-lunden@origogroup.com

Upptäck fler case

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer