Identifierat behov av elbilsladdning

“Omställningen till fossilfri mobilitet kommer gå fort och många av våra kunder kommer byta till elbilar”

Just nu investerar biltillverkarna stort i utvecklingen av eldrivna fordon och vi ser fler och fler nya modeller på marknaden vilket har lett till ett ökat intresse hos konsumenterna. Detta ställer krav på bostadsbolagen i form av att deras hyresgäster behöver kunna ladda sina elbilar eller hybridbilar vid sin bostad. Bolagen har kommit olika långt i sin satsning avseende platser för elbilsladdning och vi ser ett ökat intresse och efterfrågan från våra kunder att samla in information om hur behovet ser ut bland deras hyresgäster och var i beståndet behovet förväntas vara störst. Ett av bolagen som hörde av sig till oss för att få hjälp med att följa upp intresse och behov var Kalmarhem. Thom Renström, projektledare energi och miljö på Kalmarhem AB, säger:

För att uppnå FN:s klimatmål har Kalmar satt som mål att hela kommunen ska vara klimatneutral 2030. Omställningen till fossilfri mobilitet kommer gå fort och många av våra kunder kommer byta till elbilar. För att underlätta den omställningen behöver det också finnas förutsättningar att ladda sin bil i anslutning till sitt hem. Kalmarhem har därför beslutat att samtliga av bolagets parkeringsytor ska vara förberedda för laddstolpe år 2024. Det är en stor investering men vi ser att det är den vägen vi måste gå. Det är ett sätt att skapa efterfrågan på elbil och driva på utvecklingen mot det fossilfria samhället. För att veta var efterfrågan är störst och på så sätt veta var vi ska börja, var det viktigt att ta reda på hur våra kunder tänker kring detta och i vilken fas de är avseende när och om de avser att köpa elbil/laddhybrid så att vi kan tillgodose behoven där de är som störst och närmast i tiden.

Fler case

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer

Kundresekartläggning med djupintervjuer hos Cnema

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Biografen har ett helhetstänk som omfattar bio, mediepedagogik, skapande och externa samarbeten. För att kunna utveckla verksamheten på ett relevant sätt tog Cnema hjälp av Origo Group till att utföra en kundresekartläggning med djupintervjuer.
läs mer

Vill du veta mer om undersökningar i fastighets- och energibranschen?

Marie
Jeppsson

Projektledare Fastighet

+46 70 977 84 57 marie.jeppsson@origogroup.com