Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.

Origo Group genomför återkommande mätningen genom att ställa frågor till en webbpanel bestående av en grupp som är representativ för allmänheten. Webbenkäten möjliggör att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt nå en stor grupp individer.

Mätningen fokuserar på frågor om kännedom, attityd och användning, men berör också fördjupningar om företeelser som ligger nära 1177 Vårdguidens verksamhet. Genom upprepade mätningar kan 1177 Vårdguiden följa utvecklingen över tid och identifiera behov av insatser för att stärka varumärkets position. Utfallet presenteras för hela landet sammantaget, men det finns också möjlighet för enskilda landsting och regioner att följa utvecklingen lokalt.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Sofia Boborg

0706-46 62 60
sofia.boborg@origogroup.com