Varumärkesmätning för Vårdguiden

Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.

Origo Group genomför återkommande mätningen genom att ställa frågor till en webbpanel bestående av en grupp som är representativ för allmänheten. Webbenkäten möjliggör att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt nå en stor grupp individer.

Mätningen fokuserar på frågor om kännedom, attityd och användning, men berör också fördjupningar om företeelser som ligger nära 1177 Vårdguidens verksamhet. Genom upprepade mätningar kan 1177 Vårdguiden följa utvecklingen över tid och identifiera behov av insatser för att stärka varumärkets position. Utfallet presenteras för hela landet sammantaget, men det finns också möjlighet för enskilda landsting och regioner att följa utvecklingen lokalt.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Fler case

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer