Kalmarhems ökade förtroende hos kunderna

Kalmarhem ville hitta nya vägar framåt där målet var att öka förtroende hos kunderna och komma i topp när kund ska välja hyresvärd. Lösningen? Onlinesystemet Livesteps!
– Genom Livesteps pratar vi direkt med våra kunder och får på så sätt löpande information om vad som är viktigast för att de ska känna sig mer nöjda, säger Per Stephani.

Tidigare hade kundresultaten kommit en gång per år i och med den årliga undersökningen men sedan Kalmarhem började använda Livesteps får de återkoppling i realtid vilket gör att de från en dag till en annan kan prioritera vad som är viktigast.

– Vi är frälsta! I Livesteps pratar vi med våra kunder samtidigt som vi i samma system får ihop vår målstyrning och våra handlingsplaner – det är briljant, säger Per Stephani.

Livesteps gör en helhetsbedömning vad som gör mest nytta för företagets uppsatta mål och olika enheter inom Kalmarhem ser vad de behöver prioritera för att nå de gemensamma målen. Här blir det ofta samtal mellan enheterna kring vad andra gör som är extra framgångsrikt och hur man kan få lika bra siffror inom sin egen enhet.

– Från början var det många som tyckte ”hur ska vi ha tid med detta” men Livesteps hjälper oss att prioritera rätt saker, inte fler saker, säger Per Stephani.

Varje dag får Kalmarhem återkoppling, frågor och förbättringsförslag från sina kunder genom systemet. När Per själv började svara på kommentarerna blev responsen, på grund av hans ledande ställning, så positiv att han numer alltid tar sig tid att svara själv.

– Det är otroligt häftigt med dialogen vi har med våra kunder. Att vi sedan återkopplar till dem och berättar vad vi gjort utifrån kommentarerna är absolut varumärkesbyggande, säger Per Stephani.

Ta reda på mer

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla.

Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag. Med relevanta insikter, snabb återkoppling och fokus på förbättring bygger ni relation med kund och engagerar medarbetarna.

Upptäck LiveSteps

Fler case

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer

Vill du veta mer om fördelarna med LiveSteps?

Mariana
Lindner LaCava

Ansvarig Fastighet

+4673 300 30 32 mariana.lindnerlacava@origogroup.com