Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

Konjunkturinstitutet publicerar månatligen Konjunkturbarometern Hushåll, en del av Sveriges officiella statistik som också ingår i Europeiska kommissionens harmoniserade konjunkturbarometrar. Grunden är data från telefonintervjuer med ett väl definierat hushållsurval, med stora krav på jämförbarhet över tid.

Origo Group genomför sedan 2009 datainsamlingen i form av 1 500 telefonintervjuer per månad, med ett urval av hushållsrepresentanter i åldern 16-84 år gällande deras syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande. Intervjuerna genomförs av Origo Groups intervjuarkår som består av ett femtiotal personer, huvudsakligen studenter vid Linköpings universitet. Insamlat data levereras till Konjunkturinstitutet som dels sammanställer resultaten, dels levererar underlag till Finansdepartementet, Riksbanken samt EU.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Lisa
Hägg

Ansvarig Datainsamling

+46 70 885 46 82 lisa.hagg@origogroup.com

Upptäck fler case

TENA

TENA har nyligen gjort en undersökning i Norden för att få reda på hur det ser ut för kvinnor när det kommer till klimakteriet (och dess olika faser) samt urinläckage. Resultatet? Ny förståelse, anpassad kommunikation och möjlighet att hjälpa.
läs mer

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer