Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

Konjunkturinstitutet publicerar månatligen Konjunkturbarometern Hushåll, en del av Sveriges officiella statistik som också ingår i Europeiska kommissionens harmoniserade konjunkturbarometrar. Grunden är data från telefonintervjuer med ett väl definierat hushållsurval, med stora krav på jämförbarhet över tid.

Origo Group genomför sedan 2009 datainsamlingen i form av 1 500 telefonintervjuer per månad, med ett urval av hushållsrepresentanter i åldern 16-84 år gällande deras syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande. Intervjuerna genomförs av Origo Groups intervjuarkår som består av ett femtiotal personer, huvudsakligen studenter vid Linköpings universitet. Insamlat data levereras till Konjunkturinstitutet som dels sammanställer resultaten, dels levererar underlag till Finansdepartementet, Riksbanken samt EU.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Lisa Hägg

0708-85 46 82
lisa.hagg@origogroup.com