Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

2020 deltog 18 företag i undersökningen, och enkäten skickades ut till cirka 20 000 av deras studenthyresgäster runt om i landet. Enkäten besvaras via internet och resultaten levereras dels i ett webbaserat rapportverktyg med stora möjligheter till egna analyser – och dels i form av skriftliga rapporter med sammanfattning av resultaten, slutsatser och rekommendationer till åtgärder.

Under hösten 2020 genomförs en särskild undersökning för Lärosäten. Undersökningen tar reda på vad utbytesstudenter, masterstudenter och gästforskare tycker om sitt boende. Genom att delta får lärosätet information om vad som upplevs fungera bra och vad som behöver förbättras. Branschundersökningen ger även god benchmark med möjlighet att jämföra sitt resultat mot andra lärosäten.

Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för studentbostadsföretag där de flesta av Sveriges studentbostadsföretag är anslutna, både privata och allmännyttiga bolag.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Upptäck fler case

Bjurfors

Bjurfors har sedan 2007 mätt kundnöjdheten hos både köpare och säljare för att få agerbara insikter i sitt arbete.  Nu berättar Fredrik Kullman, vd, om hur de genom mätningen når framgång.
läs mer

TENA

TENA har nyligen gjort en undersökning i Norden för att få reda på hur det ser ut för kvinnor när det kommer till klimakteriet (och dess olika faser) samt urinläckage. Resultatet? Ny förståelse, anpassad kommunikation och möjlighet att hjälpa.
läs mer

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer