Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

2020 deltog 18 företag i undersökningen, och enkäten skickades ut till cirka 20 000 av deras studenthyresgäster runt om i landet. Enkäten besvaras via internet och resultaten levereras dels i ett webbaserat rapportverktyg med stora möjligheter till egna analyser – och dels i form av skriftliga rapporter med sammanfattning av resultaten, slutsatser och rekommendationer till åtgärder.

Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för studentbostadsföretag där de flesta av Sveriges studentbostadsföretag är anslutna, både privata och allmännyttiga bolag.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Anders Johansson

0709-32 85 70
anders.johansson@origogroup.com

Johanna Svanberg

0768-93 29 08
johanna.svanberg@origogroup.com

kundupplevelse
fastighet
kundundersökning