Parks and Resorts

Vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

I Parks and Resorts ingår några av landets största upplevelseparker: Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts strävar efter att erbjuda fantastiska upplevelser som ger minnen för livet och med ca 3 miljoner gäster årligen krävs det insikt om vad gästerna tycker för att kunna möta de högt ställda förväntningarna. Parks and Resorts genomför därför dagliga gästundersökningar i alla sina parker. Undersökningarna ger en aktuell bild av vad gästerna tycker om alla delar av verksamheten och värdefull information om något inte är som det ska och behöver åtgärdas.

De ca 30.000 gästerna som besvarar undersökningen rekryteras slumpmässigt på plats i varje park av Origo Groups intervjupersonal och de får därefter besvara en undersökning online. Resultaten redovisas i OriGoLive, vår webbportal där parkernas driftsorganisation direkt kan ta del av gästernas feedback, sätta in åtgärder och följa utvecklingen för att se i vilken mån åtgärderna ger effekt.

På årsbasis sammanställer sedan Origo Group resultaten för hela säsongen och drar utifrån resultaten av våra analyser slutsatser om vilka åtgärder som bör prioriteras inför kommande säsong.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Maria Celén Törnqvist

0707-66 80 64
maria.celen@origogroup.com