SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning

Insikt är en löpande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, undersökningen genomförs i samarbete med SKL och SBA. I första hand mäts servicen för företagare, men många kommuner mäter även nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen genomförs av nästan 200 kommuner, varav Origo Group mäter Insikt för ca 170 kommuner under 2019. Under ett mätår tar vi kontakt med nästan 100 000 kunder (företagare, privatpersoner, organisationer med flera). Undersökningen bygger på vedertagen NKI-metodik och resultatet ger kommunerna bra verktyg för att följa, förbättra och utveckla sin myndighetsutövning.

De som kontaktas för att besvara enkäten har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Det är primärt sex myndighetsområden som mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd, under 2019 sker även testmätning av myndighetsområdet upphandling. De kommuner som deltar kan följa sina resultat i en webbportal som ger goda möjligheter till egna jämförelser och analyser. Resultat levereras även i skriftliga rapporter med sammanfattningar, slutsatser och rekommendationer. Varje år i april efter avslutad mätning presenterar SKL de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i Öppen jämförelse Företagsklimat.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Peter
Götenstedt

Affärsområdeschef Offentlig sektor

+46 76 695 18 99 peter.gotenstedt@origogroup.com

Upptäck fler case

Bjurfors

Bjurfors har sedan 2007 mätt kundnöjdheten hos både köpare och säljare för att få agerbara insikter i sitt arbete.  Nu berättar Fredrik Kullman, vd, om hur de genom mätningen når framgång.
läs mer

TENA

TENA har nyligen gjort en undersökning i Norden för att få reda på hur det ser ut för kvinnor när det kommer till klimakteriet (och dess olika faser) samt urinläckage. Resultatet? Ny förståelse, anpassad kommunikation och möjlighet att hjälpa.
läs mer

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer