Varumärkesundersökning för Skola 24

Skola24 säkrade marknadsbilden genom varumärkesundersökningar

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar och idag nyttjar de resultaten för bästa framfart.

För en tid sedan bytte Skola24 varumärke, i samma veva växte företaget snabbt och fler personer rekryterades. Ett behov av att få en tydlig och rättvis bild av marknaden växte fram och för första gången valde de att, genom undersökningar, ta reda på hur Skola24:as varumärke stod sig på marknaden och bland konkurrenterna.

– Det är alltid lite läskigt att mäta, att få reda på vad kunder faktiskt tänker och tycker. Vi tog hjälp av Origo Group för att göra två varumärkesundersökningar, en riktad mot potentiella köpare och en mot föräldrar, säger Magnus Elmshorn, marknads- och kommunikationschef på Skola24.

Resultatet blev över förväntan vilket skapat både självförtroende och intern stolthet.

– Att få en sådan tydlig positiv bekräftelse från våra kunder och användare var vi nog inte förberedda på eller hade förväntat oss. Men resultatet var fantastiskt kul att se. Nu ska vi jobba vidare med resultaten och se hur vi kan förbättra oss ännu mer. De som jobbar på affärs- och kundsidan tittar också så sina delar för att hitta ny potential, säger Magnus Elmshorn.

Skola24 har nu en nollpunkt att mäta mot och kommer framöver att fortsätta med undersökningar för att se att allting går åt rätt håll. Analysen och resultaten är nu en del av verksamhetsplaneringen och även ett viktigt verktyg i kommunikationsstrategin.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com

Upptäck fler case

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer