Tre tips för lyckad produktutveckling

Vid utveckling av en ny produkt eller förbättring av en befintlig finns det många vägar att gå och vissa är bättre än andra. Med förståelse för kundens behov, samarbete internt och kontinuerliga användartester har du en stabil grund att stå på för att lyckas. Ta dessa tre tips med dig när du jobbar vidare med er produktutveckling.

1. Ta reda på kundens behov

Produkter som når framgång på marknaden gör det för att de löser ett behov för användaren. För att lyckas med din produkt behöver du därför starta med att kartlägga vilka kundbehov som finns inom ditt verksamhetsområde. Det handlar inte om att fråga kunden vad hen vill ha utan om att, med hjälp av gedigen research, på djupet förstå kundens situation, drivkrafter och behov. Kundbehoven blir på så sätt starten för din produktutveckling.

2. Skapa ett tvärfunktionellt team 

När du ska utveckla din produkt är det viktigt att få med representanter och kompetens från alla de delar av organisationen som är viktiga för produktens framgång. Sammansättningen beror såklart på kundbehovet och den tänkta lösningen men några vanliga kompetenser som brukar vara bra att involvera är, förutom affärsutvecklare, kommunikatörer, designers, hållbarhetsstrateger och IT. För att nå framdrift är det också oerhört viktigt med en tydlig produktägare som tar det övergripande ansvaret för att produkten som utvecklas håller ihop och överensstämmer med kundernas och marknadens behov.

3. Testa och utvärdera längs vägen 

För att säkerställa att den produkt ni utvecklar motsvarar kundens eller användarens förväntningar är det viktigt att hela tiden stämma av den tänkta produkten med användarna genom att testa prototyper och gränssnitt. Genom att involvera användarna i din utveckling kan du vara säker på att din produkt blir framgångsrik när det är dags för lansering.  

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med produktutveckling från prototyp till färdig produkt och nå framgångsrika lanseringar och kampanjer? Våra konsulter är vana att arbeta som stöd vid produktutveckling och kan guida dig att hitta rätt metod för ert företag. Hör av dig och boka ett möte idag så kan vi berätta mer om hur Origo Group arbetar med agil utveckling och tjänstedesign.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Lena Lovén

076-722 42 33
lena.loven@origogroup.com

Peter Götenstedt

076-695 18 99
peter.gotenstedt@origogroup.com

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99
karin.hedelin-lunden@origogroup.com

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com