vuxen och barn kramas

SKR:s nationella brukarundersökningar

Här finns detaljerad information om Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella användarundersökningar inom området för funktionshinder. Det inkluderar utvärderingar av utförarverksamheter, individ- och familjeomsorg (IFO) inom myndighetskontakten, placering av barn och unga (PBU), myndighetskontakten inom funktionshinderområdet, samt öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård (Öppna insatser BoU).

SUPPORT

E-post: : skr@origogroup.com
Telefon: : 010-16 26 360