Säkerställ ett tydligt syfte innan du gör en kundundersökning

3 ENKLA STEG ATT FÖLJA

Vet du varför du vill göra en kundundersökning? Frågan kan verka självklar, men alltför få ställer den eller har ett genomtänkt svar. Att inte ha ett tydligt syfte med sin undersökning kan vara förödande på flera fronter. Ett tydligt syfte är nämligen kompassnålen som styr alla beslut. Här kommer 3 tankesätt som hjälper dig skapa ett tydligt syfte.

1. Hur kommer kundundersökningen hjälpa er framåt?

Ett av de vanliga problemen för många som vill göra en kundundersökning är att de inte får med sig ledningen. Ofta beror det på att de inte har lyckats koppla insiktsarbetet till företagets mål och vision – och därför kan de inte förmedla vad syftet är med undersökningen.

Om du får problem redan här är det ett tecken på att du behöver konkretisera syftet med din undersökning. Tänk efter vad du faktiskt vill att undersökningen ska ge er. Finns det ett problem ni behöver lösa? Finns det någon del av ert företag eller er tjänst/produkt som behöver utvecklas? Säger era kunder idag någonting speciellt om er som kan vara lämpligt att undersöka?

Om syftet blir tydligare och mer konkret blir det också lättare att se vad vinsten är för företaget av att göra undersökningen. När ni vet vinsten, blir det automatiskt enklare att få med sig ledningen.

2. Koppla frågorna i undersökningen till syftet

När du nu ska börja forma själva undersökningen behöver du tänka igenom vilka sorts information det är ni behöver, snarare än vilka frågor ni ska ställa. Behöver ni mer djupgående svar där kunden förklarar sin upplevelse? Eller vill ni ha ja/nej-svar så att ni kan få konkreta riktlinjer kring vissa frågetecken?

När ni vet vilken typ av information ni behöver, och varför ni behöver den, blir det lättare att formulera relevanta och tydliga frågor. Tänk på att undersöka ett område i taget. Ställ inte många frågor kring olika delar av köpresan samtidigt och blanda helst inte in frågor om varumärket i en undersökning som handlar om kundupplevelsen och hur den kan förbättras.. Ett tydligt syfte och ett tydligt fokus ger tydliga svar.

3. Efter undersökningen – vad är nästa steg?

Redan innan ni gör er kundundersökning behöver det vara glasklart hur ni ska hantera nästa steg. När ni har bestämt syfte, en målgrupp och tydliga frågor så kommer ni ha en bra bild över vilken typ resultat ni kommer att få fram. Då är det viktigt att ha en plan för hur ni ska agera på svaren.

Många företag gör misstaget att göra en undersökning vars resultat de inte kan använda för att driva förändring. Därför behöver ni återigen koppla efterarbetet till syftet. Om ni redan innan undersökningen har tänkt igenom hur ni ska arbeta med resultaten kommer ert arbete flyta på lättare och ni sparar dyrbar tid.

Genom att tänka igenom de här 3 stadierna redan innan kundunderundersökningen drar i gång kommer ni inte bara spara tid och pengar, ni kommer även göra era kunder mer nöjda och fortsätta bygga ett varumärke som ni kan vara stolta över!

Vill du dyka ännu djupare i vad som krävs för att lyckas? Ladda ner vår guide “De 6 vanligaste misstagen företag gör när de ska genomföra en kundundersökning”. Där får du bland annat veta:

  • Hur du får med dig ledningen, även om de är tveksamma till vikten av kundundersökningar.
  • Hur du ska ställa frågor som får in relevanta svar, utan att locka med presentcheckar som belöning.
  • Det hemliga knepet som gör att undersökningen talar till kundens känslor och frustrationer snarare än att den utgår från gissningar.
  • Hur ni ska ta hand om svaren efter undersökningen, för att få ut maximal effekt och utvecklas som organisation.

Lär dig mer:

kundupplevelse origo group

5 steg till en bättre kundupplevelse

Det finns olika sätt att jobba för att förstå kundupplevelsen. Vi brukar prata om strategiska och operativa kundinsikter samt kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I den här guiden förklarar vi lite mer och ger dig 5 steg på vägen till en bättre kundupplevelse.
läs mer

Så lär du känna dina kunder på riktigt

Vill du arbeta kunddrivet på riktigt? Och ta reda på vad dina kunder faktiskt uppskattar och saknar med era tjänster och produkter? Vad kul – då är utvecklingsmöjligheterna för er enorma!
läs mer

6 vanliga misstag när du gör en kundundersökning

Även om du har fått med dig ledningen och skickar ut genomtänka frågor så flyter inte alltid hela processen med kundundersökningen så bra som du vill... Vi listar de vanligaste misstagen vägleder dig rätt!
läs mer

Hör av dig!

Lena
Lovén

Ansvarig Kundundersökningar

+46 76 722 42 33 lena.loven@origogroup.com