Kundupplevelse

Vässa er kundupplevelse & skapa lönsamma kundrelationer

Vikten av en unik kundupplevelse är allt mer avgörande för kundernas lojalitet till ett visst företag eller varumärke. En riktigt stark kundnöjdhet och lojalitet skapas då kundens önskningar och behov möts (och allra helst överträffas!), vilket även hänger ihop med ökad försäljning, färre klagomål och större medarbetarengagemang.

Genom Origo Groups olika typer av analys- och undersökningsverktyg får ni hjälp med att hitta rätt lösning för er specifika utmaning och utvecklingsarbete.

Insikterna presenteras i visuella och flexibla gränssnitt

OriGoLive – Ett flexibelt system för datainsamling och rapportering

Origo Group erbjuder en skräddarsydd och digital lösning för rapportering av kundinsikter och beslutsstöd.

Livesteps Mockup

OriGoLive är extra effektivt och kraftfullt när:

  • Det är höga krav på design och funktionalitet
  • Stora mängder data rapporteras med många nedbrytningar/tidsdimensioner
  • Kundinsikterna behöver nå ut till många användare
  • Rapporteringen är återkommande eller kontinuerlig
  • Rapportering sker i realtid, med en hög grad av automatisering

VAD ni behöver utveckla i kundupplevelsen

Strategiska beslutsunderlag kopplat till kundupplevelsen

En kundrelationsundersökning fångar styrkan i kundupplevelsen genom KPI:er som t ex NPS (kundernas rekommendationsvilja) och identifierar på ett konkret sätt de faktorer och områden som är mest gynnsamma att prioritera och investera i för att skapa en positiv förändring.

Kundrelationsundersökningen är ett strategiskt verktyg som i tydliga slutsatser identifierar verksamhets- och affärsutvecklingsmöjligheter – allt med syftet att skapa en kundupplevelse utöver det vanliga!

HUR ni utvecklar kundupplevelsen

Operativa beslutsunderlag som hjälper er agera kunddrivet!

Skräddarsydda undersökningsinsatser med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt syftar till att skapa fördjupade rekommendationer av HUR ni går tillväga för att lyfta kundupplevelsen inom ett specifikt område. Detta sker efter behov, eller genom att etablera ett systematiskt sätt att kontinuerligt mäta, följa och agera på kundupplevelsen i olika delar av kundresan.

Kundupplevelse

Origo Group hjälper er följa och agera på upplevelsen i kundresans olika faser

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99
karin.hedelin-lunde@origogroup.com

Case

Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag

Ett onlinesystem som sammanställer, sätter prioriteringsmål och driver 360-återkoppling

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bolaget.

Läs mer

Kundundersökning Mäklare – X-broker

Idag är konkurrensen i mäklarbranschen tuff. Den kanske viktigaste faktorn vid val av mäklare, oavsett om man säljer eller köper en bostad/tomt, handlar om kundnöjdhet.

Läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

Läs mer

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel. Undersökningen drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av dess medlemmar (länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter) som får ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.

Läs mer

Parks and Resorts

Vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Läs mer

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer

Nyhetsarkiv