Kundupplevelse

Vässa er kundupplevelse & skapa lönsamma kundrelationer

Vikten av en unik kundupplevelse är allt mer avgörande för kundernas lojalitet till ett visst företag eller varumärke. En riktigt stark kundnöjdhet och lojalitet skapas då kundens önskningar och behov möts (och allra helst överträffas!), vilket även hänger ihop med ökad försäljning, färre klagomål och större medarbetarengagemang.

Genom Origo Groups olika typer av analys- och undersökningsverktyg får ni hjälp med att hitta rätt lösning för er specifika utmaning och utvecklingsarbete.

Insikterna presenteras i visuella och flexibla gränssnitt

OriGoLive – Ett flexibelt system för datainsamling och rapportering

Origo Group erbjuder en skräddarsydd och digital lösning för rapportering av kundinsikter och beslutsstöd.

Livesteps Mockup

OriGoLive är extra effektivt och kraftfullt när:

  • Det är höga krav på design och funktionalitet
  • Stora mängder data rapporteras med många nedbrytningar/tidsdimensioner
  • Kundinsikterna behöver nå ut till många användare
  • Rapporteringen är återkommande eller kontinuerlig
  • Rapportering sker i realtid, med en hög grad av automatisering

VAD ni behöver utveckla i kundupplevelsen

Strategiska beslutsunderlag kopplat till kundupplevelsen

En kundrelationsundersökning fångar styrkan i kundupplevelsen genom KPI:er som t ex NPS (kundernas rekommendationsvilja) och identifierar på ett konkret sätt de faktorer och områden som är mest gynnsamma att prioritera och investera i för att skapa en positiv förändring.

Kundrelationsundersökningen är ett strategiskt verktyg som i tydliga slutsatser identifierar verksamhets- och affärsutvecklingsmöjligheter – allt med syftet att skapa en kundupplevelse utöver det vanliga!

HUR ni utvecklar kundupplevelsen

Operativa beslutsunderlag som hjälper er agera kunddrivet!

Skräddarsydda undersökningsinsatser med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt syftar till att skapa fördjupade rekommendationer av HUR ni går tillväga för att lyfta kundupplevelsen inom ett specifikt område. Detta sker efter behov, eller genom att etablera ett systematiskt sätt att kontinuerligt mäta, följa och agera på kundupplevelsen i olika delar av kundresan.