Kartlägg kundens totala upplevelse

Starta din kundresa tillsammans med oss

Skapa värde genom hela kundresan

Har ni koll på era kunder?

Vet ni var och på vilket sätt kunder eller användare interagerar med er och hur de värderar den totala upplevelsen? Vilket värde skapar ni för dem och vilka är era svaga länkar? Vi ger er svar på dessa viktiga frågor genom våra kundresekartläggningar och hjälper er att skapa en kundupplevelse i världsklass!

origo-demo

Vi hjälper er att förstå hela kundupplevelsen och mäta kundresan

Vi vet att bra kundrelationer och kundresor bygger på insikt. För att få lojala kunder och kunna säkerställa lönsamma affärer är det av stor vikt att kartlägga era kunders hela kundresa och kontinuerligt arbeta med förbättrad kundnöjdhet. Genom att utgå från kundens verklighet och involvera människor som berörs skapas en djup förståelse och empati för kunden. Det blir en värdefull grund för kontinuerligt förbättringsarbete och kunddriven och användarcentrerad tjänsteutveckling.

Vi vet att ett helhetsgrepp behövs för att nå framgång. Kundresan med behov, beteenden, aktiviteter, förbättringsområden, kanaler, upplevelser och känslor blir ett användbart verktyg för er förändring och utveckling. Origo Group kan kontinuerligt hjälpa er att mäta kundresan och hur ni lyckas med ert förändringsarbete med ökad kundnöjdhet som mål.

  • Utgå från kunden och få koll på era kundkontaktpunkter: Det är helt avgörande att ni vet vilka kundkontaktpunkterna är. Utan den kunskapen har ni nämligen en ofullständig karta över kundens resa. Med hjälp av erfarna konsulter som har bred och djup erfarenhet av kunddrivet arbete ställer vi rätt frågor som täcker samtliga avgörande aspekter.
  • Djup kännedom om kundens hela upplevelse: Vi visualiserar insikterna på ett attraktivt, pedagogiskt och lättkommunicerat sätt som hjälper er att ge kunden en röst internt i er organisation. Kundresekartläggningen blir en gemensam referensram. Vill ni kan vi koppla på kvantitativa undersökningar för att kontinuerligt mäta kundresan och upplevelsen i olika kontaktpunkter. En sådan mätning rapporteras med fördel i en digital insiktsplattform som visualiserar såväl viktiga övergripande KPI:er som detaljer.
  • Högre effektivitet: Genom  kundresan skapas förståelse och engagemang för kundens situation samt överblick och samsyn kring kundbehov och fokus på hela upplevelsen, vilket ger möjligheter för ökat samarbete inom organisationen. Skifte av fokus från interna processer och avdelningar till kundens verklighet lägger grunden för samarbete och behovsbaserad utveckling av tjänster, produkter och koncept.
  • Tappar färre kunder: På sikt kommer ert systematiska arbete med kundens upplevelse i fokus att leda till att er organisation växer och att ni tappar färre kunder.
  • Högre lönsamhet: Genom att förstå era kunders beteende och kundresa kan ni utveckla tjänster som efterfrågas och skapar värde för kunden vilket kommer att öka er lönsamhet på sikt.

Så arbetar vi med kundupplevelser och CX

Utgångspunkten för våra analyser är alltid våra kunders användare och kunder. Genom att observera, intervjua och kartlägga kunderna och deras behov, beteenden, känslor och drivkrafter kan vi hjälpa dig som uppdragsgivare att utvecklas. En viktig del av vårt erbjudande är också att tillgängliggöra och visualisera data så att det blir lätt att ta till sig. Till vår hjälp använder vi verktyg som:

Hör gärna av dig.

Peter
Götenstedt

Affärsområdeschef Offentlig sektor

+46 76 695 18 99 peter.gotenstedt@origogroup.com

Lena
Lovén

Ansvarig Kundundersökningar

+46 76 722 42 33 lena.loven@origogroup.com