Starta din kundresa

tillsammans med oss

KUNDRESAN KARTLÄGGER KUNDENS TOTALA UPPLEVELSE

Vi vet att bra kundrelationer och kundresor bygger på insikt. Genom att lära känna dina kunder på djupet och förstå deras behov och förväntningar kan tjänster utvecklas som faktiskt används och uppskattas på riktigt. Vår expertis inom undersökningar och research i kombination med kunskap om kunddriven tjänsteutveckling möjliggör en förbättrad kundresa och kundupplevelser i världsklass.

Våra verktyg:

Vi hjälper er att kartlägga och visualisera era kunders kundresa i form av behov, beteenden, aktiviteter, kanaler, upplevelser och känslor samt förbättringsområden. Kundresan blir ett användbart verktyg för förändring, utveckling och goda kundupplevelser.

I våra strategiska kundundersökningar kartläggs viktiga KPIer som visar hur kundrelationen ser ut och utvecklas över tid samt drivkrafter för bra kundupplevelser. Här finns välkända mått som exempelvis NKI, NPS och lojalitetsindex.

I våra operativa kundundersökningar återfinns research som visar hur något är eller behöver utvecklas. Det handlar ofta om skräddarsydd research utifrån en viss situation. Här återfinns mått som CES, CXi och kundnöjdhet med ett visst moment, exempelvis ett köp från en hemsida eller användandet av en tjänst.

Kunddriven tjänsteutveckling handlar om att anamma och tillämpa ett agilt arbetssätt där vi hjälper våra kunder att jobba kunddrivet genom att skapa och tillvarata insikter om kundbehov som blir utgångspunkten för utveckling av nya och befintliga tjänster.

Så arbetar vi med kundupplevelser och CX

Origo Group är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag. I över 20 år har vi stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag som resulterat i operativa förbättringar och strategisk utveckling. Utgångspunkten för våra analyser är alltid våra kunders användare och kunder. Genom att observera, intervjua och kartlägga kunderna och deras behov, beteenden, känslor och drivkrafter kan vi hjälpa dig som uppdragsgivare att utvecklas. En viktig del av vårt erbjudande är också att tillgängliggöra och visualisera data så att det blir lätt att ta till sig. Till vår hjälp använder vi verktyg som:

loggor cx