Vässa er kundupplevelse & skapa lönsamma kundrelationer

Vikten av en unik kundupplevelse är allt mer avgörande för kundernas lojalitet till ett visst företag eller varumärke. En riktigt stark kundnöjdhet och lojalitet skapas då kundens önskningar och behov möts (och allra helst överträffas!), vilket även hänger ihop med ökad försäljning, färre klagomål och större medarbetarengagemang.

Genom Origo Groups olika typer av analys- och undersökningsverktyg får ni hjälp med att hitta rätt lösning för er specifika utmaning och utvecklingsarbete.

VAD ni behöver utveckla i kundupplevelsen

Strategiska beslutsunderlag kopplat till kundupplevelsen

En kundrelationsundersökning fångar styrkan i kundupplevelsen genom KPI:er som t ex NPS (kundernas rekommendationsvilja) och identifierar på ett konkret sätt de faktorer och områden som är mest gynnsamma att prioritera och investera i för att skapa en positiv förändring.

Kundrelationsundersökningen är ett strategiskt verktyg som i tydliga slutsatser identifierar verksamhets- och affärsutvecklingsmöjligheter – allt med syftet att skapa en kundupplevelse utöver det vanliga!

HUR ni utvecklar kundupplevelsen

Operativa beslutsunderlag som hjälper er agera kunddrivet!

Skräddarsydda undersökningsinsatser med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt syftar till att skapa fördjupade rekommendationer av HUR ni går tillväga för att lyfta kundupplevelsen inom ett specifikt område. Detta sker efter behov, eller genom att etablera ett systematiskt sätt att kontinuerligt mäta, följa och agera på kundupplevelsen i olika delar av kundresan.

Origo Group hjälper er följa och agera på upplevelsen i kundresans olika faser

Insikterna presenteras i visuella och flexibla gränssnitt

OriGoLive – Ett flexibelt system för datainsamling och rapportering

Origo Group erbjuder en skräddarsydd och digital lösning för rapportering av kundinsikter och beslutsstöd.

OriGoLive är extra effektivt och kraftfullt när:

  • Det är höga krav på design och funktionalitet
  • Stora mängder data rapporteras med många nedbrytningar/tidsdimensioner
  • Kundinsikterna behöver nå ut till många användare
  • Rapporteringen är återkommande eller kontinuerlig
  • Rapportering sker i realtid, med en hög grad av automatisering

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Peter Götenstedt

076-695 18 99

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99

Roger Söderkvist

0702-74 66 16

Henrik Brandes

0708-99 97 95

Henrik Löfving

0709-49 24 09

Nöjd Studbo – studentbostads­branschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke.
100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning

Kundundersökning Mäklare
X-broker

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Parks and Resorts – vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje år utser Origo Group Förmedlarnas Val, dvs den aktör som får högst betyg gällande helhet, förväntansbild och rekommendation. Nytt för i år är att vi förutom helhetsomdöme även utser vinnare för bästa prestation i olika kategorier. 

Årets bästa arbete med nöjda kunder prisades på galan för studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo som Origo Group genomför på uppdrag av Studentbostadsföretagen. I år delades för första gången priset Årets klättrare ut i flera kategorier för att premiera utveckling och förbättring.