Starta din kundresa

tillsammans med oss

KUNDRESAN KARTLÄGGER KUNDENS TOTALA UPPLEVELSE

Har ni koll på era kunder?  Vet ni var och på vilket sätt kunder interagerar med er och hur de värderar den totala kundupplevelsen? Vilket värde skapar ni för era kunder? Vilka är era svaga länkar? Vi ger er svar på dessa viktiga frågor genom våra kundresekartläggningar och hjälper er att skapa en kundupplevelse i världsklass.

Skapa värde genom hela kundresan
Vi vet att bra kundrelationer och kundresor bygger på insikt. För att få lojala kunder och kunna säkerställa lönsamma affärer är det av stor vikt att kartlägga era kunders hela kundresa och kontinuerligt arbeta med förbättrad kundnöjdhet. Genom att utgå från kundens verklighet och involvera människor som berörs skapas en djup förståelse och empati för kunden. Det blir en värdefull grund för kontinuerligt förbättringsarbete och kunddriven och användarcentrerad tjänsteutveckling.

Origo Group – hjälper er att förstå hela kundupplevelsen och mäta kundresan

Vi vet att ett helhetsgrepp behövs för att nå framgång. Kundresan med behov, beteenden, aktiviteter, förbättringsområden, kanaler, upplevelser och känslor blir ett användbart verktyg för er förändring och utveckling. Origo Group kan kontinuerligt hjälpa er att mäta kundresan och hur ni lyckas med ert förändringsarbete med ökad kundnöjdhet som mål.

Låt oss hjälpa er nå era mål

  • Utgå från kunden och få koll på era kundkontaktpunkter: Det är helt avgörande att ni vet vilka kundkontaktpunkterna är. Utan den kunskapen har ni nämligen en ofullständig karta över kundens resa. Med hjälp av erfarna konsulter som har bred och djup erfarenhet av kunddrivet arbete ställer vi rätt frågor som täcker samtliga avgörande aspekter.
  • Djup kännedom om kundens hela upplevelse: Vi visualiserar insikterna på ett attraktivt, pedagogiskt och lättkommunicerat sätt som hjälper er att ge kunden en röst internt i er organisation. Kundresekartläggningen blir en gemensam referensram. Vill ni kan vi koppla på kvantitativa undersökningar för att kontinuerligt mäta kundresan och upplevelsen i olika kontaktpunkter. En sådan mätning rapporteras med fördel i en digital insiktsplattform som visualiserar såväl viktiga övergripande KPI:er som detaljer.
  • Högre effektivitet: Genom  kundresan skapas förståelse och engagemang för kundens situation samt överblick och samsyn kring kundbehov och fokus på hela upplevelsen, vilket ger möjligheter för ökat samarbete inom organisationen. Skifte av fokus från interna processer och avdelningar till kundens verklighet lägger grunden för samarbete och behovsbaserad utveckling av tjänster, produkter och koncept.
  • Tappar färre kunder: På sikt kommer ert systematiska arbete med kundens upplevelse i fokus att leda till att er organisation växer och att ni tappar färre kunder.
  • Högre lönsamhet: Genom att förstå era kunders beteende och kundresa kan ni utveckla tjänster som efterfrågas och skapar värde för kunden vilket kommer att öka er lönsamhet på sikt.

Så arbetar vi med kundupplevelser och CX

Origo Group är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag. I över 20 år har vi stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag som resulterat i operativa förbättringar och strategisk utveckling. Utgångspunkten för våra analyser är alltid våra kunders användare och kunder. Genom att observera, intervjua och kartlägga kunderna och deras behov, beteenden, känslor och drivkrafter kan vi hjälpa dig som uppdragsgivare att utvecklas. En viktig del av vårt erbjudande är också att tillgängliggöra och visualisera data så att det blir lätt att ta till sig. Till vår hjälp använder vi verktyg som:

Våra verktyg:

Kundresan

Vi hjälper er att kartlägga och visualisera era kunders kundresa i form av behov, beteenden, aktiviteter, kanaler, upplevelser och känslor samt förbättringsområden. Kundresan blir ett användbart verktyg för förändring, utveckling och goda kundupplevelser.

I våra strategiska kundundersökningar kartläggs viktiga KPIer som visar hur kundrelationen ser ut och utvecklas över tid samt drivkrafter för bra kundupplevelser. Här finns välkända mått som exempelvis NKI, NPS och lojalitetsindex.

I våra operativa kundundersökningar återfinns research som visar hur något är eller behöver utvecklas. Det handlar ofta om skräddarsydd research utifrån en viss situation. Här återfinns mått som CES, CXi och kundnöjdhet med ett visst moment, exempelvis ett köp från en hemsida eller användandet av en tjänst.

Kunddriven tjänsteutveckling handlar om att anamma och tillämpa ett agilt arbetssätt där vi hjälper våra kunder att jobba kunddrivet genom att skapa och tillvarata insikter om kundbehov som blir utgångspunkten för utveckling av nya och befintliga tjänster.

Vi är Origo Group

Så arbetar vi med CX

Upptäck Origo Live

loggor cx