Elevprognos och elevundersökning

Elevprognos och elevundersökning inom skola

Skolinspektionen kräver att en elevprognos genomförs när en ny fristående skola startas eller när ett nytt program eller en ny inriktning på gymnasiet startas. En elevprognos ska visa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt och en bristande elevprognos är ett av de vanligaste skälen till avslag av ansökningar om att starta eller utöka fristående skola.

Vi på Origo Group genomför varje år över 50 elevprognoser för olika uppdragsgivare och vår erfarenhet och kvalitetssäkrade metoder garanterar att våra prognoser uppfyller samtliga krav som skolinspektionen ställer. Resultatet av vårt arbete är därmed en kvalitetssäkrad rapport som du kan bifoga till din ansökan.